Yhteisen työskentelyn jälkeen

Yhteisen työskentelyn jälkeen

Varmista lapselta tai lapsiryhmältä, että olet ymmärtänyt oikein keskeisimmät ajatukset. Kerro lapselle, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä teet lapsen kertomilla asioilla ja miten hänen kertomansa asiat vaikuttavat aiheen kehittämiseen. Jos mahdollista, kerro lapselle kehittämisen lopputuloksista. Pyydä lapsilta palautetta yhteisestä työskentelystä.

Myös lapsilla on mukavaa, kun otamme heidät mukaan kehittämään. Eri-ikäiset lapset lähtevät innoissaan kehittämään palveluita, kun vilpittömästi osoitamme kiinnostusta lasten kokemuksia kohtaan ja annamme tilan erilaisille ilmaisun tavoille. Lapsikeskeinen palvelumuotoilu tuo lapsille iloa ja kokemuksia omien ajatusten merkityksestä. Lasten antamissa palautteista nousee esiin usein mm. kaverit, mukavat leikit ja kiitokset osallistumisesta. 

”Parasta oli tarrat. Sain kaverin ja leikittiin piilosta. 

”Kuunnellaan nuoria oikeesti. Mahtava, että nuoret voi ihan itse vaikuttaa toimintaan. Kyl sen huomaa kuunteleeko oikeesti vai yrittääkö tietää.” 

“Leikkiminen ja tekeminen ja nauraminen ja että on kivaa että aikuisetki leikkii. 

“Koska lapsellakin on mielipide. 

“Kuvaus oli kivaa ou jee, oli kiva relata. 

 muistan ne keksit. Ja sen, että ne aikuiset hymyili mulle.”