Valmistautuminen

Valmistautuminen

Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus osallistua kehittämiseen, mutta ei pakkoa. Osallistuminen on lapselle aina vapaaehtoista, kerro se myös lapselle ja pyydä häneltä suostumus (suullinen tai kirjallinen). Varo lasten näennäistä osallistamista: varmista, että lapset osallistuvat tarkoituksen mukaisella tavalla. Jos on mahdollista, suunnittele kehittämisprosessi yhdessä lasten kanssa. (12)*

Tee tilanteesta lapsiystävällinen

Kun suunnittelet tapaamista, varmista, että tilat ja toimintatavat ovat lapsiystävällisiä ja vastaavat lasten valmiuksia ja kiinnostusta. Huomioi myös mahdolliset aistiärsykkeet: kaikuvat tilat, ohikulkijat ja meteli. Tee tilasta lapsiystävällinen poistamalla välineet, jotka eivät ole lapsille tarkoitettuja tai sallittuja.

Valmistaudu aina hyvin tapaamiseen lapsen tai lasten kanssa. Pohdi ja päätä ennakkoon myös, miten reagoit lasten yllättäviin aloitteisiin ja avauksiin, tai jos lapsi kertoo jotain sellaista, mikä vaatii henkilökohtaista huomiota.

Muista turvallisuus

Huolehdi, että tilanne ja prosessi on aina lapselle turvallinen. Turvallisuutta luo aikuisen läsnäolo ja lapsen mahdollisuus valita millä tavalla, missä tahdissa ja mitä kertoo. Erityistä huomiota turvallisuuteen pitää kiinnittää silloin, kun käsiteltävä aihe on lapselle arkaluontoinen. (19)*

Kun työskentelet lapsiryhmän kanssa, huolehdi, että kaikkien on turvallista olla ryhmässä ja mahdollista kertoa ajatuksistaan. Huomioi esimerkiksi kiusaamisen riskit ja lasten yksilölliset tarpeet ryhmän sisällä. (13)*

Huomioi lasten tarpeet

Ota huomioon suunnitelmissasi jokaisen lapsen perustarpeet, kuten kyky olla erossa vanhemmasta ja kyky keskittyä. Huomioi myös vessatauot, välipalat ja lapsen tarvitsemien virikkeiden määrä. Kaikkeen ei aina voi varautua etukäteen, joten takataskussa on hyvä olla varasuunnitelmia ja mahdollisuus poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta.

Varmista yhdenvertaisuus

Varmista, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua ja ilmaista itseään. Joidenkin lasten kohdalla se tarkoittaa rohkaisemista ja isompaa valmistelua, esimerkiksi erilaisten puhetta tukevien tai korvaavien kommunikaatiovälineiden käyttöä. (2)*

Miten dokumentoit?

Mieti etukäteen, miten tilanne dokumentoidaan. Kuinka monta aikuista tarvitaan toimimaan lasten kanssa, entä kirjaamaan muistiinpanoja? Mieti myös millä tavalla muistiinpanot tehdään.

Katso muut menetelmät »

*Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat

  • 12: Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista oma näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemys pitää ottaa huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • 19: Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
  • 13: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.
  • 2: Ketään ei saa syrjiä.