Työskentely lapsen kanssa

Työskentely lapsen kanssa

Varmista, että lapsi ymmärtää, mistä on kyse.

Kerro lapselle ymmärrettävällä tavalla, mistä asiasta hänen näkemyksiään halutaan kuulla ja mitä kulloinkin tapahtuu. Voit esimerkiksi piirtää tai käyttää kuvia visualisoimaan kertomaasi. Lapsen on helpompi ymmärtää, kun asia kerrotaan sekä sanoin että kuvin. Kun kuva jää näkymään esimerkiksi seinälle, lapsen on helppo palata siihen ja kysyä tarvittaessa lisää.

Luo luottamuksellinen vuorovaikutustilanne

Pyri rakentamaan luottamuksellinen vuorovaikutustilanne lapsen tai lapsiryhmän kanssa. Asetu fyysisesti lapsen tasolle eli lattialle, pöydän ääreen, leikkimökin katolle tms. Osoita, että olet kiinnostunut lapsen ajatuksista ja hänestä juuri sellaisena kuin hän on. Tutustu lapseen ja kerro jotain myös itsestäsi.

Tutustumisessa on tärkeä lähteä liikkeelle siitä, mitä lapsi kertoo tai tekee. Leiki tai juttele hetki jostain lasta kiinnostavasta. Anna lapsen kertoa ja kuvata hänelle merkityksellisiä asioita vapaasti ja itselleen ominaisilla tavoilla.

Tue lapsen omaa tapaa osallistua

Usko lapsen kykyyn kertoa ja ilmaista itseään. Lapsilla on monenlaisia tapoja kertoa. Näe lapsen mielikuvitus voimavarana, jonka kautta voit sukeltaa myös lapsen tapaan hahmottaa ja kokea asioita. Hyödynnä mielikuvitusta myös tehtävissä.

Älä painosta tai pakota lasta osallistumaan. Anna lapselle mahdollisuus olla tekemättä suunnittelemiasi asioita – usein se saattaa innostaa tekemisessä. Jos kommunikointi ei suju kuten oletit, etsi yhdessä lapsen kanssa sopiva tapa kommunikoida. Pyydä lapselta apua, tarjoa vaihtoehtoa ja havainnoi, miten lapsi ilmaisee itseään.

Havainnoi ja kerro avoimesti havainnoinnista

Havainnoi lapsen kertoman lisäksi sitä, mitä lapsi tekee. Ilmeet ja eleet kertovat paljon. Kannattaa myös huomioida, miten lapsi toimii yksin ja muiden seurassa.

Tee muistiinpanoja niin, että lapsi näkee ne. Kerro, mitä ja miksi kirjoitat ja mihin muistiinpanoja käytetään. Näin rakennat luottamusta ja annat lapselle myös mahdollisuuden kommentoida tai tehdä ehdotuksia.

ESIMERKKI: LASTEN KOKEMUKSIA PALVELUISTA

”Tapasin tietyn asuinalueen lapsia, tavoitteenani oli kuulla heidän kokemuksiaan oman asuinalueensa sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluista. Halusin, että kaikilla asuinalueen lapsilla on mahdollisuus osallistua. Valokuvasin ja tulostin kyseisen kunnan verkkosivuilta kuvia eri palveluista: uimahallin, kirjaston, terveysaseman, iltapäivähoidon, päiväkodin, koulun jne. Liimasin valokuvat yksittäin paperille, jotka levitin isoon luokkatilaan. Laitoin esille myös kyniä ja hymynaamatarroja. Lasten saapuessa kerroin heille, että haluan kuulla heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuvien paikoista ja ihmisistä. Kerroin, että he voivat käydä piirtämässä, kirjoittamassa tai liimaamassa erilaisia hymynaamatarroja kuviin tai kertoa minulle ajatuksiaan. Olin tulostanut sanallisen ohjeeni tueksi kuvia myös Papunetin kuvatyökalulla.”

Kokemuksesi?

Voit liimata tarroja

Kertoa

Piirtää

Kirjoittaa

 
 
 
 
 
 
 
 
Yllä Papunet-kuvapankin kuvia, joita voi vapaasti hakea Papunetin verkkosivuilta löytyvällä kuvatyökalulla.

Katso muut menetelmät »