Ehdotuksia leikeiksi

Ehdotuksia leikeiksi

Kun tapaat lapsia ryhmänä, kiinnitä huomiota yhteiseen tutustumiseen sekä tapaamisen päättämiseen. Tässä joitakin tapoja.

Tutustumisleikki 1

Esitä 5–10 väittämää, joiden mukaan pyydät lapsia tai nuoria asettumaan kuvitteelliselle tai piirretylle janalle. Tehtävä edistää vuorovaikutusta ryhmäläisten välillä, ja liikkuminen voi olla alkuun sopivan kevyt tapa kertoa itsestä.

Tutustumisleikki 2

Esittely kuvien tai pikkuesineiden kautta. Laita lattialle lehtileikkeitä, postikortteja, kuvakortteja tai pikkuesineitä. Pyydä jokaista paikallaolijaa valitsemaan yksi ja kertomaan itsestään tai fiiliksestään jotain kuvan tai esineen kautta.

Tutustumisleikki 3

Ota jokin esine, esimerkiksi pallo, lankakerä, nappi tai noppa. Pyydä lapsia istumaan ringissä, anna esine lapselle ja pyydä lasta ojentamaan esine vuorollaan eteenpäin vieruskaverille. Kun sanot STOP, lapsi, jonka kädessä esine on, kertoo nimensä ja haluamansa asian itsestään.Voit kysyä myös jokaiselta yhden kysymyksen, esimerkiksi: ”Mikä eläin olisit, jos olisit eläin?”, ”Mikä on lempivuodenaikasi?”

Loppuleikki 1

Soita lasten musiikkia ja jumpatkaa tai tanssikaa sen tahdissa. Esimerkiksi Fröbelin palikoiden Jumppalaulu tai Sutsisatsi sopii tähän hyvin.

Loppuleikki 2

Pelatkaa hetki jotakin liikunnallista leikkiä, esimerkiksi hippaa.

Loppuleikki 3

Jokainen lapsi voi vuorollaan näyttää oman tempun tai liikkeen, jonka toiset tekevät perässä.