Lapsen oikeuksien tukeminen liiketoiminnassa

Me Pelastakaa Lapsissa olemme sitä mieltä, että niin suurilla kuin pienilläkin yrityksillä on suuret mahdollisuudet toimia kestävän kehityksen moottoreina. Tässä työssä lähtökohtanamme toimivat liiketoimintaa ohjaavat lapsen oikeuksien periaatteet rohkaisevat kaikkia yrityksiä arvioimaan toimintansa vaikutusta lapsiin ja ryhtymään toimiin muutoksen aikaansaamiseksi.

Tänä päivänä yritysten vastuullisuuteen sekä kotimaassa että globaalisti kiinnitetään enemmän huomiota kuin koskaan ennen. Vaikka yrityksillä on kansainvälisten sitoumusten kautta vastuu huolehtia siitä että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikessa liiketoiminnassa, voi globaaleiden arvoketjujen kautta toteutuvia ihmisoikeusvaikutuksia tai sosiaalisia vaikutuksia vaikea konkretisoida tai tunnistaa. Juuri tämän vuoksi Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä yritysten kanssa lapsivaikutusten selvittämiseksi ja yritysten osaamisen kehittämiseksi.

Monia mahdollisuuksia yhteistyöhön

Pelastakaa Lapset on yhdessä Accenturen kanssa kehittänyt yritystoimintaa ohjaavista lapsen oikeuksien periaatteista konkreettisen työkalun, joka auttaa tunnistamaan yritystoiminnan ja lapsen oikeuksien strategiset yhtymäkohdat. Työkalu ohjaa yrityksiä myös konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla lapsen oikeuksien toteutumiseen voidaan vaikuttaa. Tätä globaalisti järjestömme käytössä olevaa yhteistä työkalua hyödynnämme myös suomalaisten yritysten kanssa toimiessamme.

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijoiden vetämät koulutukset lapsen oikeuksista yritystoiminnassa räätälöidään tilaajan toiveita vastaaviksi. Koulutuksissa perehdytään siihen, miten monin tavoin yritykset voivat huomioida lapsen oikeudet omassa toiminnassaan, ja keskitytään tarkemmin esimerkiksi markkinointiin, työn ja perhe-elämän yhdistämiseen tai tuotantoketjujen vastuullisuuteen. Koulutamme sekä suomeksi että englanniksi, käytettävissämme on myös räätälöitävä e-training kokonaisuus.

Kiinassa toimiva asiantuntijaorganisaatiomme Centre for Child Rights and CSR tukee työtämme erityisesti niiden suomalaisten yritysten kanssa, joiden toiminta-alueena on Aasia.

Jo lähes 150 maassa toimiva Pelastakaa Lasten verkosto sekä ympäri maailmaa työskentelevät asiantuntijamme mahdollistaa vaikuttavan ja strategisen yritysyhteistyön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Tutustu käynnissä oleviin kumppanuuksiimme ja ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!