Kotiin tehtävät palvelut

Kotiin tehtävien palveluiden toteutus- ja toimintatapa voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan
– huom. palvelu saatavilla vain Uudellamaalla

Kotiin tehtävät palvelut tuottaa perheille, lapsille sekä nuorille sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita. Etelä-Suomessa palveluihimme kuuluvat Uudenmaan alueella kotiin tehtävä perhekuntoutus, tehostettu perhetyö, lasten ja nuorten lähiympäristöön vietävä tuki, nuorten ammatillinen tukihenkilötyö sekä  itsenäistymisen- ja asumisentuki.

Palveluun ohjaudutaan kunnan vastuusosiaalityöntekijän kautta. Asiakkaan vastuusosiaalityöntekijä tilaa palvelua Pelastakaa Lapsilta, olemalla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse Kotiin tehtävän tiimin vastaavaan ohjaajaan.

Työskentely alkaa aina aloitusneuvottelulla, jossa on paikalla asiakkaan ja perheen lisäksi vastuutyöntekijä, Pelastakaa Lasten nimetyt työntekijät sekä muut mahdolliset yhteistyötahot. Työskentelyä arvioidaan pitkin matkaa ja asetetaan uusia tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa.