Yhdessä lasten tueksi -hanke 

Yhdessä lasten tueksi – vastaanotosta kotoutumiseen 2017-2019

Hankkeen tavoitteet

  • Edistää turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia vastaanottokeskuksissa järjestettävän Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta.
  • Tukee turvapaikanhakija- ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista perhekerhotoiminnan kautta.
  • Mallintaa Lapsiystävällinen tila -toimintamallia ja kehittää Lapsen kohtaaminen kriisitilanteissa -koulutuskokonaisuutta, sekä näiden kautta tukee lapsen oikeuksien toteutumista kansallisissa kriisitilanteissa.

Lapsiystävällinen tila -toiminta

Vastaanottokeskuksissa toteutettava Lapsiystävällinen tila -toiminta tukee turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia. Lapsiystävällinen tila on kansainvälinen toimintamalli, joka tuo turvallisuutta ja säännönmukaisuutta ja tarjoaa mielekästä tekemistä poikkeuksellisissa olosuhteissa elävien lasten arkeen. Lapsiystävällisessä tilassa lapsi voi leikkiä, tavata muita lapsia ja kehittyä ikätasoisesti turvallisten aikuisten ohjauksessa. Suomessa Lapsiystävällinen tila -toimintaa järjestettiin vuosina 2017-2019 Oulun ja Helsingin vastaanottokeskuksissa.

Perhekerhot

Perhekerhot edistävät turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän vanhempiensa kotoutumista Suomeen. Kerhot mahdollistavat luontevien kontaktien syntymisen suomalaisiin ja tiedon saannin suomalaisista palveluista ja käytänteistä. Toiminnalla vahvistetaan myös lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta. Perhekerhotoimintaa on toteutettu Joensuussa Pelastakaa Lasten Perheentalolla. Vastaavan kaltaista toimintaa toteutettiin vanhempien tukemiseksi Helsingin vastaanottokeskuksessa vuonna 2019.

Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutus ja Lapsiystävällinen tila -toimintamalli

Yhdessä lasten tueksi -hankkeessa kehitettiin vuoden 2019 aikana järjestöjen ja vapaaehtoisten sekä viranomaisten tueksi Lapsen kohtaaminen kriiseissä -koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään lasten kanssa toimimista kriisi- ja häiriötilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää eri toimijoita lapsen oikeuksiin ja suojelemiseen poikkeuksellisissa oloissa sekä antaa työkaluja lapsen kohtaamiseen ja turvallisen aikuisen roolissa toimimiseen.

Lisäksi hankkeessa mallinnettiin Lapsiystävällinen tila -toimintaa suomalaiseen ympäristöön sopivaksi kriisivastausmalliksi. Toimintamallia on testattu hankkeen aikana valmiuskeskuksissa, vastaanottotoiminnassa sekä Pelastakaa Lasten Perheentaloilla.