Kriisichat palveluksessasi

Pelastakaa Lasten Kriisichat tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan lapsille ja nuorille silloin, kun jotakin laajalti järkyttävää tapahtuu ja koet tarvetta keskustella.

Siirry kriisichatiin tästä >

Äkillisessä kriisissä olevan nuoren kohtaaminen

Traumaattinen kriisi on psyykkinen tilanne, jossa yksilö kohtaa ulkoisen tapahtuman, joka uhkaa hänen ruumiillista olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään ja turvallisuuttaan tai tyydytysmahdollisuuksiaan.

Traumatisoiva tapahtuma uhkaa ihmisen uskomusjärjestelmää. Yleensä terve ihminen uskoo, että maailma on hyvä, elämä on tarkoituksenmukaista ja että ihmiset ovat arvokkaita. Järkyttävä tapahtuma voi murskata uskomusjärjestelmän, koska se tapahtuu ennustamatta ja sattumanvaraisesti. Haavoittumattomuuden illuusio häviää ja ihminen menettää hallinnantunteensa.

Henkilökohtaisen ja eläytymisen kautta syntyneen menetyksen ja järkytyksen tunteet voivat olla yhtä voimakkaita.  On tärkeä muistaa, että toinen ihminen voi parhaimmillaan ymmärtää, mitä toinen on kokenut, mutta varo sanomasta ”Mä tiedän, miltä susta tuntuu”. Vaihtoehtona voi sanoa vaikka, että ”Se on varmaan tuntunut tosi pahalta/kurjalta/pelottavalta”.

On luonnollista, että nuoren on kriisissä helpompi tukeutua kaveripiiriinsä kuin vanhempiinsa tai ammattiauttajiin. Toiset nuoret eivät silti välttämättä ole valmiita kohtaamaan kaverinsa pahaa oloa, mikä saattaa tehdä tilanteen nuorelle erityisen raskaaksi.

Keskustelu

  • Ole rauhallinen
  • Käy nuoren kanssa asiaa läpi kysymällä mitä hän tietää ja mitä ajattelee asiasta. Epämääräisistä tunteista kertominen auttaa jäsentämään tilannetta, jotta mieli tasoittuu.
  • Kerro mitä itse tiedät
  • Selvitä väärinkäsitykset
  • Vältä kuvakieltä ja puhu asioista niiden oikeilla nimillä. Älä koskaan vertaa kuolemaa uneen tai matkaan.
  • Tue nuorta käsittelemään vaikeita tunteita; vihaa, syyllisyyttä, kuoleman pelkoa
  • Ota nuoren tunnetilat todesta, älä mitätöi
  • Luo uskoa tulevaan ja luottamusta siihen, että vaikeistakin asioista ja niiden herättämistä tunteista selviää
  • Kannusta rutiinien ylläpitoon, ne luovat turvallisuutta ja jatkuvuuden tunnetta
  • Pohdi nuoren kanssa yhdessä kuka/ketkä hänen lähipiiristään voivat olla hänen tukenaan

Parhaiten tuet nuorta kuuntelemalla ja vastaanottamalla hänen tunteensa.