Peppi-hankkeen yhteystiedot

Haluatko ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai ottaa yhteyttä PePPi-hankkeen työntekijöihin?

Keskustoimisto Helsinki

Virpi Vaattovaara
projektipäällikkö
puh. 050 4330117, virpi.vaattovaara@pelastakaalapset.fi

Anna Karila
projektityöntekijä
puh, 050 3441881, anna.karila@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38
00610 Helsinki
PL 95, 00601 Helsinki

Perhekaveritoimintaa toteuttavat

  • Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistot

Aluetoimistoissa toiminta on osana tukihenkilötoimintaa

  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perhehoito

Leena Järvinen
puh. 03 81811 (vaihde), leena.jarvinen@phhyky.fi

  • Espoon perhehoito

Kaisa Happo
puh. 09 81621 (vaihde), kaisa.happo@espoo.fi

  • Helgingin kaupungin vastaanottoperhetoiminta

Tiina Pyykkö, tiina.pyykko@hel.fi