Peppi-hankkeen toimintamuodot
  • Perhekaveritoiminta
  • Ryhmät
  • Nuorten kesätoiminta

1. Perhekaveritoiminta

Sijaisperheiden tukihenkilöt tai tuttavallisemmin perhekaverit ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilö tapaa perhettä tai lasta 1-3 kertaa kuukaudessa, yleensä muutaman tunnin kerrallaan.

Perhekaveritoiminta on perheen tarpeista lähtevää: sijaisperhe itse määrittelee, minkälaista tukea tarvitsee, mutta vapaaehtoinenkin voi esittää toiveita toiminnan suhteen.

Esimerkkejä tehtävistä, joissa sijaisperheen tukihenkilö voi toimia:

  • lapsen tai nuoren aikuinen kaveri
  • apu kotiaskareissa
  • lasten kanssa puuhailu -> vapaahetki vanhemmille
  • harrastuskaveri
  • tuki läksyissä
  • varamummo tai –vaari
  • juttukaveri vanhemmille

Kaikki tukihenkilöt haastatellaan ja valmennetaan toimintaan. Pyydämme tukihenkilöiltä sitoutumista tukihenkilösuhteeseen vähintään vuoden ajaksi.

Lue lisää:

2. Ryhmät

PePPi-hankkeen järjestämissä tai tukemissa ryhmissä on kokoontunut niin sijaisvanhempia, lapsia kuin nuoriakin.

Sijaisvanhempien ryhmät

Sijaisvanhemmat ovat Peppi-hankkeen aikana aktivoituneet perustamaan ja osallistumaan erilaisiin pienryhmiin, joissa he ovat saaneet vertaistukea. Osa ryhmistä on kokoontunut ennalta sovitun määräajan, mutta toiset jatkavat kokoontumisiaan edelleen. Ryhmien ohjaajat ovat pääosin vapaaehtoisia sijaisvanhempia

Pelastakaa Lasten keskustoimistossa Helsingissä jatkaa edelleen sijaisisien ryhmä ja kaksi sukulaissijaisvanhempien ryhmää. Jos olet kiinnostunut näihin ryhmiin osallistumisesta, voit olla yhteydessä anna.karila@pelastakaalapset.fi.

Sijaisvanhempien ryhmien vapaaehtoisohjaajien koulutus on alkanut vuonna 2017 Perhehoitoliitossa. Perhehoitoliiton sivuilta löydät lisää tietoa sijaisvanhempien pienryhmätoiminnasta, jota järjestävät liiton jäsenyhdistykset alueillaan.

Lasten ja nuorten ryhmät

Aikuisten ryhmien rinnalla kokoontuneisiin lasten ryhmiin ovat osallistuneet sijaisperheistä sijoitetut lapset ja sijaissisarukset. Joissakin ryhmissä on ollut kaikki perheen lapset, mutta sijoitetuille  lapsille ja sijaissisaruksille järjestettiin myös omia ryhmiään lasten toiveiden mukaan. Ryhmiä järjestettiin eri ikäisille lapsille ja ryhmien ohjaajiksi saatiin paikallisten oppilaitosten opiskelijoita.

3. Toimintapäivät

PePPi-hanke järjesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia toiminnallisia päiviä lapsiperheille.

Pohjois-Karjalassa järjestetyt sirkustyöpajat syntyivät sijaisperheiden toiveesta kokeilla erilaisia harrastustoimintoja. Sirkustyöpajoissa haluttiin tarjota koko perheelle mukavaa yhdessä tekemistä ja kokemus erilaisista sirkuksen muodoista. Sirkustyöpajat saivat paljon positiivista palautetta, ja niille toivottiinkin jatkoa esimerkiksi leirin muodossa.

Mäntsälän teatterin kanssa järjestettiin vapaaehtoisvoimin teatterileiri, joka huipentui lasten esitykseen. Yleisönä olivat lasten syntymä- ja sijaisperheet

Järjestöyhteistyönä PePPi-hankkeen ja Sininauhaliiton Vihreä veräjä -hankkeen kanssa toteutettiin useita luontotoimintapäiviä sijaisperheille. Lue täältä Korkeasaaressa järjestetystä tukihenkilöiden ja sijaisperheiden yhteisestä toimintapäivästä.

Luontotoimintapäivistä koostettiin opas luontotoimintapäivän järjestämiseen, joka on ladattavissa täältä. Oppaasta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet päivän suunnitteluun ja toteutukseen sekä ideoita luontotoiminnan ja -retkien järjestämiseen.