Kokemuksia tukihenkilötoiminnasta

”Olen uusimalainen sijaisäiti. Perheeseeni kuuluu mieheni Mika ja viisi lasta, joista neljä on sijoitettuja. Arki on useimmiten aikamoista vilskettä ja vilinää. Perheessämme on käynyt PePPi-hankkeen tukihenkilöitä helpottamassa arjen sujumista. Perhekaverit ”PuuhaMartat” ovat käyneet heillä jo 5 vuotta. Lapset odottivat heidän ensimmäistä vierailuaan innoissaan ja kurkkivat ikkunasta parkkipaikalle. Kun pihaan ajoi ikivanha auto huusivat lapset ”Nyt ne Martat tulee!” Martat kuitenkin saapuivat vasta vähän myöhemmin. Heidän autonsakin oli ihan moderni. Mielikuvamme vanhoista kukkahattutädeistä romuttui täysin.

Olemme käyneet useissa PePPi-hankkeen järjestämissä sijaisperheiden toimintapäivissä ja olen itse ollut kertomassa sijaisperheiden tukihenkilövalmennuksissa perheemme arjesta uusille tukihenkilöille. Nykyisin koko perheemme on tottunut siihen, että meillä käy vapaaehtoisia. Heistä on tullut tärkeä osa perheemme lähiverkostoa.”

Eija, sijaisäiti

”PePPi -hankkeen tukihenkilötoiminta tuo sijoitetun lapsen elämään luotettavan, turvallisen aikuisen, ja hänen kauttaan lapsi saa lisää tarvitsemiaan tavallisuuden kokemuksia.

Työskentelen sosiaalityöntekijänä sijoituksen sosiaalityössä perhehoidon yksikössä Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa. Tehtäväni on varmistaa, että lapsi voi hyvin ja yhteistyö perheeseen sijoitetun lapsen, hänen vanhempansa ja sijaisvanhempien kesken sujuu lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sijoituksella perheeseen haetaan huostaan otetulle lapselle tavallista, normaalia perhe-elämää. Viranomaistoiminta tuottaa kuitenkin lapsen elämään paljon erityistä, joka voi hämmentää lasta. Oma vastuusosiaalityöntekijä on lapselle merkittävä henkilö, mutta hän ei tehtävänsä takia voi toimia lapselle mukavana, luotettavana ja arkisena aikuisena perheen ulkopuolelta.”

Marja, sosiaalityöntekijä