PePPi-hanke

PePPi -hanke on kolmen lastensuojelujärjestön, Pelastakaa Lasten, Perhehoitoliiton ja  Pesäpuun yhteinen, vuosina 2012-2017 toteutettu hanke.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää järjestölähtöisin keinoin perhehoidossa elävien lasten ja nuorten sekä sijaisperheiden sosiaalista hyvinvointia, turvata perhehoidossa elävien lasten ja nuorten elämässä pysyvyyttä ja jatkuvuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Vapaaehtoisuus nähdään PePPi-hankkeessa sijaisperheiden luonnollista arjen tukiverkostoa täydentävänä ja sijaisperheiden elämää rikastuttavana mahdollisuutena. Pyrimme siihen, että erilaisia sijaisperheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan muotoja on tulevaisuudessa yhä useamman sijaisperheen ulottuvilla eri puolilla Suomea.

Sijaisperheiden luonnollista verkostoa täydentävän vapaaehtoistoiminnan toimintaperiaatteita ja tavoitteita:

  • lapsen ja sijaisvanhemman kuuleminen
  • lapsen kiintymyssuhteiden tukeminen ja vahvistaminen
  • perheen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • perheen näkeminen kokonaisuutena
  • perheen luonnollisen tukiverkoston täydentäminen
  • yhteistyö sijoituksen ammatillisen tahon kanssa
  • molemminpuolinen hyöty: vapaaehtoinen saa itsekin paljon toiminnasta

Sijaisperheiden vapaaehtoinen tuki ei korvaa sosiaalitoimen koordinoimaa ja tuottamaa lakisääteistä perhehoidon tukea. Vapaaehtoisuuden tehtävänä on laajentaa sijaisperheen luonnollista verkostoa ja tavoitteena on hyvinvoinnin tuottaminen perheelle.

Jos organisaationne on kiinnostunut järjestämään sijaisperheitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä PePPi-hankkeen kanssa, voit olla yhteydessä oman alueesi aluetoimistoon.

emmaelias_stea_color_fi_rgbPePPi-hankelogo