Tukihenkilötoiminta turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille

Pelastakaa Lapset on kehittänyt turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisille lapsille ja perheille suunnattua tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Tavoitteena on antaa lapselle aikaa, huomiota, tukea ja mielekästä tekemistä yhdessä. Tavoitteena on myös antaa lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle kontakteja ja siteitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimia tukena kotoutumisprosessissa.

Vapaaehtoisena voi toimia lapsiperhe, pariskunta tai yksin asuva. Vapaaehtoinen on kiinnostunut auttamaan usein haastavissa tilanteissa eläviä pakolaistaustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tärkeää on aito kiinnostus lasten auttamiseen ja halu antaa aikaansa lapsille ja koko perheelle. Vapaaehtoisilla tulee olla mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään vuoden ajaksi, mutta vapaaehtoinen voi olla lapsen elämässä mukana pidempäänkin.

Vapaaehtoiset saavat tukea ja ohjausta Pelastakaa Lasten työntekijöiltä. Pelastakaa Lapset tarjoaa vapaaehtoisille täydennyskoulutusta, virkistyspäiviä, vertaistapaamisia ja ammatillisen tuen. Lisäksi vapaaehtoisille maksetaan tarvittaessa toimintakuluja sekä matkakulut.  Pyydämme myös kaikista vapaaehtoisista rikostaustaotteen sen jälkeen, kun heidät on valmennettu ja hyväksytty vapaaehtoisiksi (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014, 3§, 5§, 6§).

Valmennamme tukihenkilöitä Tampereella Länsi-Suomen aluetoimistossa.

Tervetuloa mukaan toimimaan lasten ja lapsiperheiden hyväksi!