Perhekerho edistää Suomeen kotoutumista ja vahvistaa vanhemmuutta uudessa ympäristössä.

Suomeen saapuneiden lapsiperheiden tuen tarve ei pääty oleskeluvan saamiseen, vaan uuteen kotimaahan asettuminen on pitkä prosessi. Perhekerho auttaa perheitä sopeutumaan uuteen ympäristöön antamalla tietoa lapsiperheille suunnatuista paikallisista palveluista sekä lapsen hyvästä kasvusta ja kehityksestä Suomessa. Kerho tukee myös sosiaalisten kontaktien syntymistä uudessa asuinpaikassa.

Toimintaa toteuttaa Pelastakaa Lasten ohjaaja yhdessä valmennettujen vapaaehtoisten kanssa. Toimintaan tarvitaan jatkuvasti uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisilta edellytetään täysi-ikäisyyttä, Pelastakaa Lasten arvoihin sitoutumista, toiminnassa mukana olevien perheiden tasa-arvoista kohtelua, oman elämäntilanteen riittävää tasapainoisuutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kaikkien vapaaehtoiseksi hakevien rikostausta tarkastetaan. Toimintaa järjestetään Joensuussa kerran viikossa ja se painottuu ilta-aikaan.

Perhekerho on osa Pelastakaa Lasten Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuetaan turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista. Ryhmätoiminnassa on hyödynnetty Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta saatua kokemusta turvapaikanhakijalapsiperheiden tuen tarpeesta ja tämän vahvistamisesta.

Kiinnostuitko toiminnasta, tai haluatko mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä!