Perhekerho edistää Suomeen kotoutumista ja vahvistaa vanhemmuutta uudessa ympäristössä.

Joensuun Perhekerho on darin, kurmandzin, arabian ja somalin kielisille perheille suunnattu kerho, joka auttaa perheitä sopeutumaan uuteen ympäristöön välittämällä tietoa lapsiperheille suunnatuista paikallisista palveluista sekä lapsen hyvästä kasvusta ja kehityksestä Suomessa. Kerho tukee myös sosiaalisten kontaktien syntymistä uudessa asuinpaikassa.

Toimintaa toteuttaa Pelastakaa Lasten ohjaaja yhdessä valmennettujen vapaaehtoisten, kulttuuritulkkien ja asiantuntijavieraiden kanssa. Toimintaa järjestetään Joensuussa kerran viikossa ja se painottuu ilta-aikaan.

Perhekerhoa kehitettiin vuosina 2018-2020 osana Pelastakaa Lasten STEA-rahoitteista Yhdessä lasten tueksi -hanketta, jossa tuettiin turvapaikanhakijalasten ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden psykososiaalista hyvinvointia ja uuteen ympäristöön sopeutumista. Ryhmätoiminnan kehittämisessä hyödynnettiin alkuvaiheessa Lapsiystävällinen tila -toiminnan kautta saatua kokemusta turvapaikanhakijalapsiperheiden tuen tarpeesta ja tämän vahvistamisesta.

Hankkeen päättyessä vuoden 2020 syyskaudella toiminta siirtyi  Pelastakaa Lasten Joensuun Perheentalon alaiseksi toiminnaksi. Perhekerhotoiminnasta julkaistiin syksyllä 2020 raportti Perhekerho maahanmuuttajille – kokemuksia Joensuun Perhekerhon toiminnasta vuosilta 2018-2020.