Hanke toteutettiin ajalla lokakuu 2015 – syyskuu 2016.

Hankkeessa kuultiin kokemusasiantuntijoina alaikäisiä, ilman huoltajaa saapuneita turvapaikanhakijoita sekä vertaisohjaajia, joilla oli aikaisempi kokemus saapumisesta Suomeen nuorena turvapaikanhakijana. Hanke toimi yhteistyössä neljän alaikäisyksikön kanssa.

Osana hanketta kokeiltiin verkon kautta tapahtuvaa vertaistoimintaa, tuotettiin tietoa yhdessä nuorten turvapaikanhakijoiden kanssa ja julkaistiin heidän näkökulmaansa pohjautuva raportti vastaanottovaiheen kehittämiskohdista.

Raportissa ”Ilman huoltajaa saapuneet lapset ja nuoret – kokemustieto käyttöön vastaanoton kehittämisessä” tuodaan esiin ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten ajatuksia vastaanottovaiheesta ja esitetään tämän kokemustiedon pohjalta vastaanottovaiheen kehittämiskohdat. Lisäksi raportissa esitellään kokemusasiantuntijamalli, jota muut toimijat voivat hyödyntää ja kehittää omiin tarpeisiinsa.

Lue raportti osoitteessa: www.pelastakaalapset.fi/kokemustieto-kayttoon

64349_amif