Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta lasten seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Miten Nettivihje toimii?

Nettivihjeen kautta vastaanotetaan tuhansia vihjeitä vuosittain. Kuka tahansa voi jättää nimettömän ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja jokainen vihje tarkistetaan. Kaikki laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tutustu Nettivihje.fi -palvelun tietosuojaselosteeseen täällä.

Koska suurin osa aineistosta sijaitsee ulkomaisilla sivuilla, olemme tiivis osa kansainvälistä INHOPE-verkostoa (International Association of Internet Hotlines). INHOPE-verkostoon kuuluu 47 vihjepalvelua 43 eri maassa (4/2020). Verkoston tavoitteena on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan laittoman materiaalin poistamista verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutustu muuhun toimintaamme täältä.

Lue täältä Lasten suojelu ja Nettivihje -vuosiraportti 2020.

Nettivihjeen tilastoja vuodelta 2020

Nettivihje-palveluun saapui vuonna 2020 yhteensä 2757 vihjettä. Yksi vihje voi sisältää yksittäisiä tai jopa satoja kuvia tai videoita. Kaikista Nettivihje-palveluun saapuneista vihjeistä 34 % sisälsi laitonta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia (child sexual abuse material, CSAM) tai toimintaa kuten lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Saapuneista vihjeistä 33 % sisälsi tietoja sivustoista, joissa materiaali oli esimerkiksi poistettu, vaati latausta tai oli suojattu salasanoin. Muuksi materiaaliksi vuonna 2020 luokiteltiin kolmasosa saapuneista vihjeistä. Osa tästä oli materiaalia, jossa luotettavan ikäarvion tekeminen oli mahdotonta, jolloin materiaalia ei voitu luokitella laittomaksi.

Nettivihjeen asiantuntijoiden arvion mukaan laittomaksi arvioiduissa kuvissa tai videoissa uhrit olivat valtaosin (68 %) alle 14-vuotiaita lapsia. Lisäksi kuudessa prosentissa lapsi oli alle kolme vuotias.

Vuonna 2020 lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia sisältävissä vihjeissä uhreina oli enemmän tyttöjä kuin poikia.

Kuinka vihjeet käsitellään?

Nettivihjeeseen tulevien vihjeiden käsittelyssä noudatetaan Suomen lakia sekä INHOPE-verkoston yhteisiä toimintaperiaatteita.

  • Nettivihje vastaanottaa vihjeitä laittomaksi epäiltyyn aineistoon tai toimintaan viittaavista sivustoista, erityisesti lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyen.
  • Vihjeen voi lähettää vihjelomakkeella.
  • Vihjeet käsitellään mahdollisuuksien mukaan 48 tunnin sisällä niiden saapumisesta.
  • Vihjeessä ilmoitettu www-sivu avataan ja arvioidaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröitymistä tai aineiston lataamista edellyttävillä sivuilla sijaitsevaa aineistoa ei tarkisteta, vaan näitä koskeva tieto välitetään poliisille.
  • Kaikesta Suomessa ylläpidettävästä tai Suomeen liittyvästä mahdollisesti laittomasta aineistosta tai toiminnasta välitetään tieto Keskusrikospoliisille.
  • Kaikista lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia sisältävistä sivustoista välitetään tieto Keskusrikospoliisille sekä aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE-verkostoon kuuluvalle vihjepalvelulle.
  • Omalla nimellä ja yhteystiedoilla varustettuihin kysymyksiin vastataan mahdollisimman nopeasti.
  • Vihjeeseen mahdollisesti liitettyjä henkilöllisyyttä koskevia tietoja tai lähettäjän IP-osoitetta ei luovuteta eteenpäin, ellei vihjeessä ilmoitettujen tietojen perusteella synny lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaiselle tai jollei viranomainen sitä vaadi Poliisilain 4. luvun 3. pykälän 2. momentin perusteella.
  • Nettivihje toimii itse myös nimettömästi. Lähetettäviin viesteihin ei liitetä käsittelijän nimeä.