Lapset ja digitaalinen media

Vanhemman ja lapsen välinen turvallinen vuorovaikutussuhde on parasta lapsen suojelua

On tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lastensa harrastuksista ja haluavat oppia ymmärtämään myös pelimaailmaa. Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että vanhempi on tietoinen mitä lapsi vapaa-ajallaan tekee ja pelaako lapsi ikärajaltaan ja lapsen oma ikätaso huomioiden soveltuvia pelejä.

Vanhemman on helpompaa ottaa lapsen pelaaminen puheeksi normaalina osana lapsen arjen kuulumisia, kun vanhempi on tutustunut itse pelimaailmaan. Lapsen on luontevaa ottaa puheeksi myös mahdolliset pulmatilanteet, jos lapsi juttelee aikuiselle pelaamisesta muutoinkin. Lapsen ja vanhemman välinen turvallinen vuorovaikutussuhde on yhdessä tekemisen perusta. Vanhemman ei itse tarvitse olla peliosaaja tai digitaitaja, riittää että on kiinnostunut ja antaa lapsen kertoa harrastuksestaan. Lapset netissä- opas vanhemmille.

Uusi Lapset pelaamassa -opas auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen digimaailmaa.

Pelastakaa Lasten viisi kysymystä, joiden avulla vanhempi voi aloittaa keskustelun pelaamisesta lapsen kanssa:

  1. Mitä olet tehnyt tänään? Oletko pelannut?
  2. Mitä pelasit ja mitä pelissä tapahtui?
  3. Missä onnistuit pelissä ja mitä opit?
  4. Mitä lähdet seuraavaksi tekemään pelissä?
  5. Miten haluaisit minun olevan mukana?

Lisää vinkkejä puheeksiottoon. Opas vanhemmille.

Pelit ovat tärkeä osa lasten ja nuorten kulttuuria- Lapsia pitää kuitenkin suojella haitalliselta sisällöltä ja muistaa turvataidot

Pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan varoituksia mahdollisesti haitallisesta sisällöstä. Pelien ikärajoihin kannattaa siis suhtautua vakavasti. Vanhempien on tärkeää ottaa puheeksi mitä pelejä lapsi tai nuori pelaa ja tarkastaa ikärajat. Keinoja ikärajojen valvomiseen. Lisää tietoa ikärajoista.

Parhaimmillaan hyvä esports-tiimi ja aktiivinen harrastaminen voivat auttaa lasta kehittämään digitaalisia taitoja ja näkemään taidot vahvuutena

Pelaamisen lieveilmiöt, kuten peliriippuvuus, liiallinen ajankäyttö pelaamiseen sekä pelien ikärajojen noudattamatta jättäminen ovat asioita, joiden kanssa Pelastakaa Lapset ja Telia ovat tehneet uraa uurtavaa työtä. Lasten oikeuksien edistämiseksi ja vanhempien pelimaailmataitojen tukemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa

Vanhemman on hyvä tutustua myös selvitykseemme lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaaminen digitaalisessa mediassa. Tieto auttaa toimimaan ja on paras suoja digitaalisessa mediassa! Selvitys löytyy täältä.