Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Erityisesti digitaalisen median välityksellä toteutettu grooming on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Monet lapsille perinteisesti opetetut turvataidot eivät suojele lasta verkossa. Verkkoympäristössä aikuinen saattaa esimerkiksi antaa itsestään valheellisia tietoja ja esiintyä lapsen ikätoverina tekaistulla käyttäjäprofiililla. Lapsille ja nuorille lähetetään myös seksuaalista kuvamateriaalia heidän tahtomattaan. 

Grooming on jatkuvasti muuttuva ilmiö 

Grooming on moniulotteinen ilmiö, jossa lasta voidaan esimerkiksi houkutella näennäisesti vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jonka päämääränä on kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. Tekijä saattaa pyrkiä luomaan lapseen luottamuksellisen suhteen ja esimerkiksi ujuttaa seksuaalissävytteistä sisältöä osaksi arkipäiväistä keskustelua tai vaatia lapselta alastonkuvia itselleen. Yhteydenpito voi olla luonteeltaan myös suoraa ja nopeaa seksuaalista kommentointia ja alastonkuvilla kiristämistä. Grooming muuttuu ilmiönä jatkuvasti, minkä vuoksi on tärkeää puhua lapsen kanssa digitaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi myös digitaalisen mediaan liittyvistä riskeistä. 

Grooming on laitonta ja aina haitallista lapselle 

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin on Suomessa rikos. Uhriksi joutuminen aiheuttaa lapsessa usein häpeää ja syyllisyyttä. Lapsi voi syyllistää itseään, vaikka vastuu on aina tekijälläGroomingin ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää lisätä kaikkien aikuisten, lasten parissa toimivien ammattilaisten ja lasten tietoisuutta seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan eri muodoista. Digiturvataidot tulee ottaa osaksi arjen keskusteluja ja lapsia pitää opastaa toimimaan turvallisesti digitaalisessa mediassa. Aikuisten tehtävä on huolehtia lasten turvallisuudesta kaikkialla.  

Miten toimia, jos lapsi kertoo häneen kohdistuneesta seksuaalisesta houkuttelusta: 

  • Pysy rauhallisena. On luottamuksen osoitus, että lapsi kertoo kokemastaan juuri sinulle. Usein häpeä ja pelko estävät lasta kertomasta aikuisille kokemastaan seksuaalisestä häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta. 
  • Keskity kuuntelemaan lasta, kun hän kertoo kokemuksestaan. Kiitä lasta rohkeudesta kertoa asiasta sinulle. Älä vähättele tai syyllistä lasta. Usko mitä lapsi kertoo. Korosta, että lapsi ei ole koskaan syyllinen, vaan vastuu on aina tekijällä. 
  • Tallenna todistusaineisto. Ota kuvakaappaus ja säilytä aineisto. Tutustu sovellusten turva- ja yksityisyysominaisuuksiin. Voiko häiritsevät viestit ja henkilöt ilmiantaa ja estää? Voiko omia yksityisasetuksia tiukentaa? Tarkasta samalla sovellusten ikärajat. 
  • Älä kiellä lapselta digitaalisen median käyttöä, sillä seksuaalinen houkuttelu ei koskaan ole lapsen syy. Käykää yhdessä keskustelua, mitä sovelluksia lapsi käyttää ja kenen kanssa lapsi viettää netissä aikaa.
  • Juttele tapahtuneesta lapsen kanssa akuutin tilanteen jälkeenkin, jotta lapsen tunnekokemus tulee käsitellyksi. Konsultoi tarvittaessa ammattilaista, jos olet huolissasi lapsesta.
  • Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa voit tehdä ilmoituksen groomingista ja muusta lapsiin kohdistuvasta laittomasta toiminnasta, mitä ovat esimerkiksi alastonkuvat ja videot, joissa on alaikäisiä lapsia ja nuoria. Jos epäilet rikosta, ole aina yhteydessä poliisiin. Jos epäilet lapsen olevan välittömässä vaarassa, soita hätänumeroon 112.
  • Ota lapsen digikuulumiset osaksi arjen keskustelua ja muista, että parasta lasten suojelua on turvallinen vuorovaikutussuhde!

 

Lue asiantuntijoidemme artikkelit julkaisussa ”Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä”. Oppaan on julkaissut Koordinaatti, joka on toteuttanut oppaan yhteistyössä Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lue selvityksemme lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisestä häirinnästä digitaalisessa mediassa.

Harjoittele keskustelua lapsen kanssa chat-botin avulla.

Lisätietoa Turvallisesti Verkossa -sivustoltamme.