Vanhemmuuden tuen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa paikallista vapaaehtoistoiminnan keinoin toteutettavaa vanhemmuutta tukevaa toimintaa, joka vastaa alueellisiin lapsiperheiden tarpeisiin.

Kehittämisen aikana: 

  • Kerätään lapsiperheiden vanhemmilta tietoa siitä, millaisia tarpeita ja toiveita heillä on vanhemmuuden tuen teemaan liittyen
  • Suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa, jossa vanhemmat saavat tietoa, vertaisuutta ja voimavaroja lapsiperhearkeen
  • Mahdollistetaan perheille yhdessä olemisen paikkoja
  • Luodaan uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamuotoja.

Toimintaa suunnitellaan ja pilotoidaan Itä-Suomen alueella Pelastakaa Lasten Kuopion, Iisalmen, Joensuun ja Imatran seudun paikallisyhdistysten, aluetoimiston ja Perheentalojen sekä vapaaehtoisten, yhteistyöverkostojen ja alueen lapsiperheiden kanssa. Kehitetyt toiminnat mallinnetaan ja kootaan toimintamallipankiksi, jonka myötä toimintoja jalkautetaan myös muiden alueiden paikallisyhdistyksiin.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021-2022 Yhteisvastuukeräyksen (2020) tuotoilla.  

Keppari- ja käsityöillat ovat Pelastakaa Lasten Kuopion paikallisyhdistyksen kehittämää uutta matalan kynnyksen toimintaa lapsiperheille. Toiminta on syntynyt yhdistyksessä aktiivisesti toimivien lasten harrastuksista ja halusta toimia yhteiseksi hyväksi. 

Yhteyshenkilöt

Hanke:

Piia Toroskainen
hankesuunnittelija
050 401 7079
piia.toroskainen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lasten kansalaistoiminta, paikallisyhdistykset:

Ira Kinnunen
kansalaistoiminnan suunnittelija
050 566 4230
ira.kinnunen@pelastakaalapset.fi