Kehittämistyö

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyviä ja ajantasaisia palveluita.

Järjestön kehittämistoimintaa toteutetaan erilaisina hankkeina aluetoimistoissa ja toimipisteissä yhdessä henkilöstön kanssa.

Arjesta voimaa - lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Arjesta voimaa - lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Edistämme lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä lapsikeskeisiä menetelmiä.

Lue lisää
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Digitaalisen sosiaalityön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä.

Tutustu digitaaliseen sosiaalityöhön
Tukiperhe kotouttaa-hanke

Tukiperhe kotouttaa-hanke

Tukiperhe kotouttaa -hankkeessa kehitetään tukiperhetoimintaa alaikäisinä ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluvan saaneille noin 15-21-vuotiaille nuorille.

Lue lisää
RadicalWeb-hanke

RadicalWeb-hanke

RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää, nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja radikalisoitumista.

Lue lisää
Reconnect-hanke

Reconnect-hanke

Helmikuussa 2019 käynnistyneessä hankkeessa tulemme ehkäisemään ja vähentämään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 13-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemia, digitaalisiin ympäristöihin liittyviä haittoja.

Lue lisää
Yhdessä lasten tueksi -hanke

Yhdessä lasten tueksi -hanke

Hanke edistää turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia ja tukee turvapaikanhakija- ja oleskeluluvan saaneiden lapsiperheiden kotoutumista.

Lue lisää
Yhteisöllinen kotoutuminen

Yhteisöllinen kotoutuminen

Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten kotoutumisvaiheessa olevien lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan ryhmä- ja perhekohtaisesti.

Lue lisää