Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena

Nuorille vuorovaikutus ja asiointi verkkoympäristöissä on luonteva osa elämää. Monet palveluista, varsinkin sosiaali- ja terveysalalla ovat edelleen saatavilla vain perinteisesti erilaisten toimipisteiden ja palvelunumeroiden kautta. Digitaalinen sosiaalityö voi poistaa aikaan, paikkaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä esteitä ja parantavat palvelujen laatua ja käyttökokemusta asiakkaan näkökulmasta. Me emme tee digitaalista sosiaalityötä digin takia, vaan siksi että lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata paremmin.

Työmme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Kohderyhmämme ovat 7-21 -vuotiaat lapset ja nuoret. Tutkimme yhdessä heidän ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa sitä, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Aiomme ainakin:

  • Kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä verkkoauttamisen tapoja ja arvioidaan, voiko niitä hyödyntää lasten ja nuorten kanssa tehtävässä digitaalisessa sosiaalityössä,
  • Kokeilla ja kehittää lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavia digitaalisen sosiaalityön välineitä,
  • Vahvistaa ammattilaisten digitaalisia taitoja ja digitaalista työotetta,
  • Vaikuttaa lapsikeskeisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumiseen käytännön sosiaalityössä ja päätöksenteossa.

Hankkeen tuotokset löytyvät osoitteesta

www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo

Seuraa meitä somessa #digisosiaalityö ja ole yhteydessä:

Sonja Soini, hankesuunnittelija, erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM)
Seuraa Sonjaa Twitterissä

Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö
Seuraa Hannaa Twitterissä