Reconnect-hanke

Lapsen oikeudet tulee turvata myös digitaalisessa ympäristössä. Teknologia ja digitalisaatio muuttavat nopeasti arkea ja kaikkia eri elämänalueita. Lapset ja nuoret ovat usein näiden muutosten eturintamassa. Monet muutoksista ovat lasten kannalta myönteisiä, mutta osa lisää varsinkin erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten riskiä jäädä syrjään tai joutua haitallisen toiminnan uhriksi.

Hankkeen tarkoitus & toteutus

Helmikuussa 2019 käynnistyneessä hankkeessa tulemme ehkäisemään ja vähentämään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 13-18 vuotiaiden lasten ja nuorten kokemia, digitaalisiin ympäristöihin liittyviä haittoja. Tyypillisiä lasten ja nuorten digitaalisissa toimintaympäristöissä kokemia haittoja ovat mm. yksinäisyys; kiusaamisen, häirinnän tai rikoksen uhriksi joutuminen; haitallisten kontaktien vaikutuspiiriin joutuminen; omien tietojen leviämiseen, kielteiseen verkkojulkisuuteen ja verkkoidentiteettiin liittyvät ongelmat sekä turvattomuuteen ja avunsaannin vaikeuteen liittyvät haasteet. Hankkeessa yhdistämme etsivän työn, verkkokohtaamisen ja palveluohjauksen käytäntöjä, minkä lisäksi kehitämme uusia toimintamuotoja nuorten tavoittamiseen sekä auttamiseen erityisen haavoittuvuuden vähentämiseksi.

Uudet palvelut rakennetaan nuorten tarpeista käsin, yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on sekä lisätä nuorten kykyä suojella itseään haitallisilta verkkoilmiöiltä, että tarjota apua tilanteissa, joissa nuori on jo altistunut haitalliselle toiminnalle.

Hankkeen aikana vahvistamme nuorten kanssa toimivien aikuisten tietopohjaa digitaalisten ympäristöjen ilmiöistä ja heidän kykyään suojella lapsia ja nuoria verkossa. Viestimme heille esimerkiksi tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkomateriaalin muodossa sekä koulutamme vanhempia ja ammattilaisia verkkokursseillaja luennoilla. Kehitämme toimintamalleja koko hankkeen ajan, runsaasti kokeiluja tehden ja arvioimme, millaiset toimintatavat toimivat käytännössä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat A-klinikkasäätiö, Nuori Kirkko ry, Opinkirjo, Sisäministeriö, Someturva oy sekä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Hanke on STEA-rahoitteinen ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Kiinnostuitko hankkeesta? Tahtoisitko saada enemmän tietoa, tehdä yhdessä työtä tai tulla vapaaehtoiseksi? Ole yhteydessä! Kuulemme mielellämme ajatuksia ja yhteistyöideoita.