Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kohtaaminen nuorisotyössä -verkkokoulutus

Nuorisotyöllä ja nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ennaltaehkäistä nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamista ja välineitä tunnistaa väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi tarkoittavat?
  • Miten ne näkyvät Suomessa?
  • Miten niitä voi tunnistaa ja miten niihin puututaan?
  • Miten ekstremismi ilmenee verkossa, ja aiheuttaako verkko radikalisoitumista?
  • Miten nuorisotyö voi ehkäistä radikalisoitumista ja ekstremismiä?

Verkkokoulutus on maksuton, ja sen voi suorittaa etänä omien aikataulujen mukaan.

Ilmoittaudu koulutukseen täällä!

Koulutus on tuotettu osana Pelastakaa Lapset ry:n RadicalWeb-hanketta (2019–2023), jonka tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä. RadicalWeb on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.