ExitKorona-hanke

Korona-aika on vaikuttanut nuorten hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin haitallisesti, tuonut epävarmuutta nuorten elämään sekä lisännyt huolta tulevaisuudesta, pärjäämisestä ja omasta jaksamisesta. Ymmärrys pitkän aikavälin vaikutuksista on alkanut kasvaa kriisin jatkuessa, ja jo nyt voidaan tunnistaa useita nuorten elämässä ilmeneviä haasteita, jotka pitkittyessään saattavat kroonistua ja vaikuttaa nuoren elämään pitkään. Näihin haasteisiin on puututtava välittömästi, jotta niiden haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia voidaan ehkäistä tehokkaasti. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus kasvuun ja kehittymiseen sekä niitä tukeviin palveluihin, osallisuuteen sekä suojelemiseen haitallisilta olosuhteilta.

Monelle nuorelle digitaaliset palvelut ovat ensimmäinen paikka, jossa he uskaltavat ottaa esiin vaikeita asioita. Kestävien vaikutusten tuottamiseksi tarvitaan kuitenkin usein pitkäaikaisempaa tukea sekä yhteistyötä kasvokkain tehtävien työmuotojen kanssa.

Hankkeen tarkoitus & toteutus

Elokuussa 2021 käynnistyneessä ExitKorona-hankkeessa tulemme ehkäisemään ja vähentämään koronakriisin pitkäaikaisvaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen, asemaan ja hyvinvointiin digitaalisten palveluiden keinoin. Hankkeen kohderyhmänä on 10–25 -vuotiaat nuoret, joiden asemaan ja hyvinvointiin koronakriisi on vaikuttanut erityisen voimakkaasti.

Hankkeen aikana mm. vähennetään nuorten akuuttia kokemusta yksinäisyydestä ja osattomuudesta, autetaan nuoria löytämään erilaisia ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseen ja osallisuuteen sekä vahvistetaan nuorten tulevaisuudenuskoa ja resilienssiä tulevaisuuden haasteiden edessä. Työmuotona käytetään sosiaalityön menetelmillä vahvistettua verkkonuorisotyötä, sekä hyödynnetään testattuja pidempiaikaisen psykososiaalisen tuen muotoja ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Hanke toteutetaan tekemällä jalkautuvaa työtä digitaalisissa ympäristöissä, tarjoamalla nuorille psykososiaalista tukea, tietoa ja ohjausta Netari-palvelukokonaisuuden eri palveluissa ja ohjaamalla nuoria heille sopivien palveluiden pariin. Palvelut mahdollistavat nuorille kahdenvälistä ja ryhmämuotoista toimintaa, mentorointia, pitkäaikaisempaa rinnallakulkemista sekä intensiivisempää psykososiaalista tukea.

Tämän lisäksi tuotamme tietoa nuorten tueksi sosiaalisen median kanaville ja muihin nuorten suosimiin kanaviin. Vahvistamme myös palveluissa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten kykyä tunnistaa yksinäisyyttä ja osattomuutta sekä vahvistaa nuorten osallisuutta, tulevaisuudenuskoa ja henkistä hyvinvointia.

Nuorten osallisuus on varmistettu hankkeen toteutuksessa; hankkeen alussa perustetaan nuorten asiantuntijaryhmä, joka osallistuu hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Jo hankkeen valmisteluvaiheessa on kuultu nuoria ja huomioitu heidän esiin tuomiaan näkökulmia ja palautteita.

Hanke on oikeus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama ja jatkuu vuoden 2023 kevääseen asti.

Sinä nuori tai ammattilainen – kiinnostuitko hankkeesta? Tahtoisitko saada enemmän tietoa, jutella hankkeesta ja ideoida kanssamme? Ole yhteydessä! Kuulemme mielellämme ajatuksia ja yhteistyöideoita.