Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä kehittämishanke

Olemme saaneet Arjesta voimaa -kehittämishankkeessa (2018-2021) pohtia yhdessä 3-12-vuotiaiden ja heille tärkeiden aikuisten kanssa:

  • Miten me aikuiset voisimme paremmin kohdata lapsia sekä tavoittaa lasten kokemuksia arjesta ja palveluista?
  • Mitkä ovat lapsiystävällisiä tapoja, joilla lapset voivat yhdenvertaisesti olla mukana ideoimassa, kehittämässä ja arvioimassa itselleen tärkeitä palveluita ja yhteisöjä?
  • Mikä tekee lapsen olosta hyvän ja lisää lapsille merkityksellistä osallisuutta?

Lisää tietoa Arjesta voimaa -hankkeestamme, kokeiluistamme ja sen tuloksista, jotka löydät Lapsilta opittua -sivustoltamme!

Hankkeessa on luotu myös lapsikeskeisen palvelumuotoilun sivustot, joihin kannattaa tutustua !

Hankkeemme ymmärrys osallisuuden vahvistamisesta pohjautuu tutkimusperustaiseen ja käytännölliseen myönteisen tunnistamisen näkökulmaan. 
Lisäksi taustalla vaikuttaa sosiaalipedagoginen ymmärrys osallisuudesta.

Meillä on paljon yhteistyökumppaneita. STEA tukee Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä kehittämishanketta (2018-2021).

Meihin voi olla yhteydessä ja kysyä lisää!

Seuraa meitä Twitterissä:

Hanna Tulensalo, @HannaTulensalo

Janica Laimio, @JanicaLaimio