Kehittämis- ja asiantuntijatyö

Pelastakaa Lapset kehittää jatkuvasti uudenlaisia lähestymistapoja ja menetelmiä haavoittavassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja tuen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Järjestön kehittämis- ja asiantuntijatyötä koordinoidaan keskustoimistosta ja toteutetaan sekä kehittämishankkeina että jatkuvana toimintana yhdessä henkilöstön ja vapaaehtoisten, sekä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kehittämis- ja asiantuntijatyötämme ohjaa järjestön ohjelmastrategia sekä kotimaan ohjelman tavoitteet. Teemme lapsenoikeusperustaista ohjelmatyötä, jossa suora tuki, vaikuttamistyö sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ovat keskeisiä. Työn laadun takeena ovat järjestön lasten suojelun asiantuntijuus, alan tutkimus, käytännön työssä esille nousevat tarpeet, epäkohdat ja havainnot sekä havaitut mahdollisuudet.

Arjesta voimaa

Arjesta voimaa

Lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä sekä lapsilta opittua toiminnassa edistämme lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia kehittämällä lapsikeskeisiä menetelmiä.

Lue lisää
Digitaalinen hyvinvointi

Digitaalinen hyvinvointi

Digitaalisuus on keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Tehtävämme on edistää digitalisoitumisen hyötyjä ja ehkäistä siihen liittyviä haittoja lasten elämässä mm. Digitaalinen hyvinvointi ja lapsen oikeudet -toiminnan sekä Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnan avulla sekä kehittämällä digitaalista sosiaalityötä.

Lue lisää
Pakolaisuus ja lapset liikkellä

Pakolaisuus ja lapset liikkellä

Pakolaisuuteen ja kotoutumiseen liittyvä turvapaikka- ja kotoutumistyö on tärkeä osa erityisasiantuntijuuttamme. Olemme mm. edistäneet turvapaikanhakijalasten psykososiaalista hyvinvointia ja tukeneet lapsiperheiden kotoutumista perhekerhotoiminnan avulla sekä kehittämällä lapsiperheiden tueksi ammatillisesti ohjattua toimintaa

Lue lisää
Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö

Asiantuntijatyö tuottaa tietoa päätöksentekijöihin suuntautuvaa vaikuttamistyötämme varten.

Lue lisää
Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Työmme pohjautuu kansainvälisen humanitaarisen työn osaamiseen, kotimaiseen ammatilliseen lastensuojelun asiantuntijuuteen sekä alueelliseen ja paikalliseen kansalaisjärjestöpohjaan.

Lue lisää