Kehittämis- ja asiantuntijatyö

Pelastakaa Lapset kehittää jatkuvasti uudenlaisia lähestymistapoja ja menetelmiä haavoittavassa olevien lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja tuen, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Järjestön kehittämis- ja asiantuntijatyötä koordinoidaan keskustoimistosta ja toteutetaan sekä kehittämishankkeina että jatkuvana toimintana yhdessä henkilöstön ja vapaaehtoisten, sekä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kehittämis- ja asiantuntijatyötämme ohjaa järjestön ohjelmastrategia sekä kotimaan ohjelman tavoitteet. Teemme lapsenoikeusperustaista ohjelmatyötä, jossa suora tuki, vaikuttamistyö sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ovat keskeisiä. Työn laadun takeena ovat järjestön lasten suojelun asiantuntijuus, alan tutkimus, käytännön työssä esille nousevat tarpeet, epäkohdat ja havainnot sekä havaitut mahdollisuudet.

Arjesta voimaa
Digitaalinen hyvinvointi
Pakolaisuus ja lapset liikkeellä
Vaikuttamistyö
Varautuminen ja valmiussuunnittelu