Tue jouluna hankkeitamme maailmalla Tue jouluna hankkeitamme maailmalla

Tue jouluna hankkeitamme maailmalla

Jouluna voit lahjoittaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille. Avun tarve kohteissamme maailmalla on akuutti, sillä entistä useamman lapsen tulevaisuus on uhattuna konfliktien sekä kriisien seurauksena. Kun lapset eivät pääse kouluun, joutuvat töihin tai joutuvat perheineen jättämään oman kotinsa katkeaa heiltä lapsuus. Lahjoita kohteisiimme maailmalla, jotta lapset saisivat olla lapsia, saisivat suojelua ja perusturvaa, pystyisivät jatkamaan turvallisesti koulutiellä ja pääsisivät pois lapsityöstä.

Valittavana kolme kohdetta.

Tutustu kohteisiin

Koulutus kriisialueilla – Sudan

Lasten suojelu ja lapsityön poistaminen – Norsunluurannikko

Humanitaarinen kriisi – Afganistan

¹ Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön maailmanlaajuisesti.

² Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2017/823, myönnetty 29.8.2017, voimassa 1.1.2018–31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön Afganistanin kriisistä kärsivällä alueella.

Tilaa lahjoitukselle lasku tästä

  • Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tue koulutusta kriisialueilla - Sudan

Pelastakaa Lapset tukee lasten koulutusta konfliktien, luonnonkatastrofien ja köyhyyden runtelemassa Sudanissa Itäisessä Afrikassa. Vuosien 2020-23 aikana olemassa olevan ohjelmamme avulla jopa 75,000 heikoimmassa asemassa olevaa lasta pääsee tasavertaisesti turvallisen ja laadukkaan koulutuksen pariin.

Työmme tuottaa tulosta! Aktiivisen kampanjoinnin, lasten ja vanhempien koulutuksen sekä opettajien, opetusviranomaisten ja lastensuojelusta vastaavien tahojen toimintavalmiuksien lisäämisen myötä yhä useampi kouluikäinen lapsi on päässyt kouluun. Lisäksi työmme keskittyy lasten oikeuksiin nauttia turvallisesta koulutuksesta: ”Safe School” – julkistuksen ja siihen liittyvän ”Schools as Zones of Peace” -valistustyön tuloksena moni armeijan muuhun käyttöön  ottama   on vapautettu uudelleen lasten opetuskäyttöön ja turvalliseen opiskeluun.

Tukea tarvitaan edelleen, jotta voimme taata tuhansien koulutusta vailla olevien tyttöjen ja poikien pääsyn turvallisen koulutuksen pariin! Lisäksi moni koulu tarvitsee tukea, jotta jokaisella koululla olisi omat WC:t ja vesipisteet koululaisten käyttöön.

Tee lahjoitus

Lasten suojelua ja lapsityön poistamista - Norsunluurannikko

Lapsiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelmia Norsunluurannikolla Länsi-Afrikassa. Kaksi kolmasosaa lapsista kohtaa väkivaltaa lapsuutensa aikana, tytöistä jopa yksi viidesosa seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi lapsityövoiman käyttö on yleistä esimerkiksi maataloussektorilla ja kotitalouksissa. Norsunluurannikon asukkaista 60-70 % toimii jollain tavalla maataloudessa, suuri osa heistä pienviljelmillä, jotka tuottavat myyntiin mm. kaakaota, kahhvia, puuvillaa, banapalmuöljyä, banaaneja ja ananaksia. Norsunluurannikko tuottaa 40 % maailman kaakaosta.

Vuosina 2022-25 Pelastakaa Lasten ohjelma ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa Norsunluurannikolla, vahvistaa virallisten ja epävirallisten sosiaaliturvaverkkojen kykyä käsitellä lastensuojelutapauksia sekä pyrkii aikaansaamaan muutoksia kansallisten lakien ja politiikkojen osalta tilanteen parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään kotitalouksissa orjamaisissa olosuhteissa työskentelevien tyttöjen tilanteen parantamiseen sekä vammaisten lasten auttamiseen.

Tukea tarvitaan lastensuojelun kehittämiseen ja jotta lapset eivät joudu tekemään haitallista työtä!

Tee lahjoitus

Humanitaarinen kriisi syvenee talven lähestyessä - Afganistan

Vuosikymmenten konflikti on merkinnyt sitä, että jokainen Afganistanin lapsi on kasvanut tuntemaan pelon ja kärsimyksen. Pitkään jatkuneen sotatilan ja konfliktin seurauksena syntynyt nälkäkriisi heikentää tilannetta. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutunut pakenemaan kodeistaan. Elintarvikkeiden hinta on noussut huippuunsa ja niiden saatavuus on kortilla. Lisäksi maata vaivaavan kuivuuden, koronapandemian ja kansainvälisen avustustoiminnan häiriöiden yhteisvaikutukset ovat katastrofaalisia. Tulevat kuukaudet ovat ratkaisevia lasten eloonjäämisen suhteen kun talvi on tulossa.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien tarjoten monimuotoista tukea ja apua lapsille ja heidän perheilleen eri puolilla maata. Viime vuonna järjestön toiminta Afganistanissa tavoitti yli 1,6 miljoonaa ihmistä.

Pelastakaa Lasten terveysyksiköt tarjoavat lapsille ja perheille elintärkeitä terveys- ja ravitsemuspalveluita, kuten hoitoa aliravitsemukseen sekä rokotteita suojaamaan lapsia infektioilta ja sairauksilta. Osana toimintaa huolehditaan myös lasten henkisestä hyvinvoinnista. Eri puolilla maata toimitamme peittoja, pressuja, lämpimiä vaatteita, talous- ja hygieniatarvikkeita sekä varmistamme, että lapset saavat terveydenhoitoa, suojelua ja mahdollisuuksia oppimiseen.

Teemme kaikkemme auttaaksemme lapsia ja perheitä, mutta apu ei ole mahdollista ilman lahjoitusvaroja.

Yrityksenä voit auttaa Afganistanin perheitä ja lapsia selviytymään!

Tee lahjoitus