Tarja Kauppilan blogi

Muutosvoimaksi sosiaalityön digitalisaatioon

Tänä keväänä julkaistu visio siitä, millaista olisi digitaalisesti tuettu sosiaalityö, on mielenkiintoinen. Miten edetä visiosta strategiaan, miten saada strategia konkreettiseksi toiminnaksi? Onko johtamisymmärryksestä sosiaalityössä apua tähän?

Muutoksen johtaminen sosiaalityössä on ihmis- ja vuorovaikutustyötä sekä teknologiaa. Kyllä digitalisaatio on sosiaalityönkin tavoittanut monessa, mutta eri asia on, miten hyvin olemme sen mahdollisuudet ymmärtäneet tai hyödyntäneet. Puhumattakaan siitä, olemmeko huomanneet riskit ja uhkat, joita työn tekniseen tukemiseen väistämättä liittyy.

Etenemisen ponnistuslaudaksi ja johtamisen ohjenuoraksi tarvitsemme yhteisen tilannekuvan.

Kaiken ei tarvitse aina olla upouutta. Tuttuun SWOT-taulukkoon voi keskustellen kirjata, mistä kaikesta ’digisosiaalityössä’ ainakin on kyse minun ja meidän työssämme. Ilman rauhallista ja moninäkökulmaista keskustelua on vaikea synnyttää yhteistä, jaettua ymmärrystä. Etenemisen ponnistuslaudaksi ja johtamisen ohjenuoraksi – niin oman itsemme johtamisen kuin toistenkin – tarvitsemme yhteisen tilannekuvan. Vuoropuhelulla se syntyy.

Mitä monimutkaisempia ovat maailma ja pulmat ympärillämme, sitä yksinkertaisempia olisi oltava ratkaisuja hakevan organisaation rakenteiden, toimintaprosessien ja pelisääntöjen. Lisää sokkeloisuutta tai hierarkioita ei kannata tarjota ratkaisuksi, mikäli on uskomista Kirsi Pihan ja Mika Sutisen kirjaamaan modernin muutosjohtamisen teokseen Muutosvoima (2020). Uutisvuoto-ohjelman peruskommenttia mukaillen: miksipä emme uskoisi.

Mitä paremmin teknologialla pystytään yksinkertaistamaan, sujuvoittamaan ja siten keventämään sosiaalityön ja sen johtamisen arkea, sitä parempi.

Sama logiikka pätee mielestäni digitalisaatiosta haettuun tukeen: mitä paremmin teknologialla pystytään yksinkertaistamaan, sujuvoittamaan ja siten keventämään sosiaalityön ja sen johtamisen arkea, sitä parempi. Digiprojekteissa olen todennut, että tietoteknisissä ratkaisuissa ei kannata lähteä ’rekka-autolla kioskille’. Kurinalaisuutta tässä tarvitaan, tiukkaakin johtamista. Kaikkea sitä, mitä tekniikalla voisi tehdä, ei tarvitse, ei kannata, eikä edes saa tehdä.

Niin omat kuin organisaation perusarvot ja toimintaperiaatteet testataan, kun asiantuntijat joutuvat tekemään ratkaisujaan ilman, että olisi välittömästi kollegan tai esimiehen apua saatavilla. Pihan ja Sutisen (2020, 147) mukaan johdon ihmiskäsitys ja maailmankäsitys ovat muutosvoimassa ratkaisevia. Käsitteet ovat sosiaalityölle tuttuja ja vahvasti arvolatautuneita. Itsenäisessä asiantuntijatyössä on oltava niin omat kuin yhteiset arvot kirkkaana mielessä, olivatpa välineet digitaalisia tai muita mahdollisia. Sama pätee sosiaalityön muutosjohtamiseen ja työn digitalisaation edistämiseen.

Mitä avoimemmin asioita voidaan sosiaalityössä tehdä yhdessä, mitä enemmän asiakas ja läheisensä voivat eri tilanteissa osallistua, sitä parempi. Viime kädessä muotoilemme yhdessä asiakkaiden elämän tulevaisuutta, jonka omistajaohjaus on tärkeä tunnistaa, tunnustaa ja sitä tukea myös digitaalisin keinoin. Sama toimii sosiaalityön kehittämisessä, johtamisessa ja johtamisen kehittämisessä: mitä avoimemmin ja enemmän asiantuntijat osallistuvat oman työnsä vastuulliseen digitalisaation edistämiseen, sitä parempi.

Tarja Kauppila

Johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

 

 

 

Mainittu teos:

Kirsi Piha & Mika Sutinen, 2020. Muutosvoima. Tutkimusmatka moderniin muutosjohtamiseen. Alma Talent, Helsinki.

Haluatko lukea lisää?

  • Näkökulmia johtamiseen

    Olemme koonneet sivuillemme näkökulmia ja evästyksiä digisosiaalityön johtamiseen.

    Lue lisää