Hanke-esittely

Nuorille vuorovaikutus ja asiointi verkkoympäristöissä on luonteva osa elämää. Monet palveluista, varsinkin sosiaali- ja terveysalalla ovat edelleen saatavilla vain perinteisesti erilaisten toimipisteiden ja palvelunumeroiden kautta. Digitaalinen sosiaalityö voi poistaa aikaan, paikkaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä esteitä ja parantavat palvelujen laatua ja käyttökokemusta asiakkaan näkökulmasta. Me emme tee digitaalista sosiaalityötä digin takia, vaan siksi että lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata paremmin.

Työmme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Kohderyhmämme ovat 7-21 -vuotiaat lapset ja nuoret. Tutkimme yhdessä heidän ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa sitä, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Aiomme ainakin:

  • Kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä verkkoauttamisen tapoja ja arvioidaan, voiko niitä hyödyntää lasten ja nuorten kanssa tehtävässä digitaalisessa sosiaalityössä,
  • Kokeilla ja kehittää lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavia digitaalisen sosiaalityön välineitä,
  • Vahvistaa ammattilaisten digitaalisia taitoja ja digitaalista työotetta,
  • Vaikuttaa lapsikeskeisyyden ja lapsen oikeuksien toteutumiseen käytännön sosiaalityössä ja päätöksenteossa.

YHTEYSTIEDOT

Anna-Maija Ohlsson, hankesuunnittelija, sosiaalipsykologi (YTM)
puh. 050 501 9781, anne-maija-ohlsson@pelastakaalapset.fi
Seuraa Anna-Maijaa Twitterissä

Sonja Soini, hankesuunnittelija, sosiaalityöntekijä (YTM)
puh. 050 501 9521, sonja.soini@pelastakaalapset.fi
Seuraa Sonjaa Twitterissä

Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö
puh. 040 5640835, hanna.tulensano@pelastakaalapset.fi
Seuraa Hannaa Twitterissä