Hanke-esittely

Hanke-esittely

Nuorille vuorovaikutus ja asiointi verkkoympäristöissä on luonteva osa elämää. Monet palveluista, varsinkin sosiaali- ja terveysalalla ovat edelleen saatavilla vain perinteisesti erilaisten toimipisteiden ja palvelunumeroiden kautta. Digitaalinen sosiaalityö voi poistaa aikaan, paikkaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä esteitä ja parantavat palvelujen laatua ja käyttökokemusta asiakkaan näkökulmasta. Me emme tee digitaalista sosiaalityötä digin takia, vaan siksi että lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata paremmin.

Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke toteutettiin vuosina 2017-2021. Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sosiaalityössä. Kohderyhmämme olivat 7-21 -vuotiaat lapset ja nuoret. Tutkimme yhdessä heidän ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa sitä, mitä lisäarvoa digitalisaatio voi tuoda sosiaalityölle ja sosiaalityön tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.

Hankkeessa työskentelivät hankesuunnittelijoina sosiaalityöntekijä (YTM) Sonja Soini ja sosiaalipsykologi (YTM) Anna-Maija Ohlsson. Hankkeen kehittämispäällikkönä toimi sosiaalityöntekijä Hanna Tulensalo.

YHTEYSTIEDOT

Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö
puh. 040 5640835, hanna.tulensano@pelastakaalapset.fi
Seuraa Hannaa Twitterissä