Digisosiaalityön ratkaisuja

Digisosiaalityön ratkaisuja

Visio siitä, miten voit luoda entistä parempia palveluita.

Kun lapsen tai nuoren elämä menee solmuun, on tärkeää, että apua on helposti saatavilla. Uudet digitaaliset toimintatavat täydentävät sosiaalityön keinovalikoimaa. Se on mahdollisuus auttaa nuoria ihmisiä ajoissa.

Digisosiaalityön visio vastaa lasten ja nuorten esittämiin toiveisiin ja huolenaiheisiin. Tutustu ratkaisuihin ja mieti, miten sinun organisaatiossasi saadaan digistä hyödyt irti lasten ja nuorten parhaaksi.

Digisosiaalityön ratkaisuja asiakkaan polulla

Miksi tämä kannattaa?

 • Tavoitat lapset ja nuoret ajoissa, ennen kuin tilanteet kriisiytyvät liian pitkälle.
 • Avoimuus ja joustavuus luovat luottamusta, jolloin asiakkaiden on helpompi sitoutua palveluihin.
 • Ammattilaisten työaikaa saadaan siirrettyä hallinnoinnista ja koordinoinnista lasten ja nuorten suoraan auttamiseen.
 • Digitaalisuuden avulla saadaan autettua nopeasti ja joustavasti niitä, joille digiapu riittää. Samalla saadaan ammattilaisille enemmän aikaa auttaa niitä, jotka tarvitsevat henkilökohtaisempaa apua.

Digisosiaalityön ratkaisuja asiakkaan polulla
1. Me varmistamme, että lapset ja nuoret tietävät, mistä apua saa

Mitä lasten ja nuorten mielessä liikkuu, kun avun tarve herää?

 • Mulla on hätä ja pelottaa! Auttaisipa joku!
 • Ahdistaa. En tiedä mistä on kyse.
 • Mistä löydän apua? Kuka tällaisessa asiassa voi auttaa?
 • Mihin tietoon voin luottaa?
 • Onko ongelmani tarpeeksi iso? Voinko pyytää tähän apua?
 • Voinko luottaa aikuisiin, kun kerron heille huolistani?
 • Miten ja keneen otan yhteyttä? Miten tämä homma toimii?
 • Musta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Mitä tää tarkoittaa?
 • Ovatko ammattilaiset luotettavia?
 • Kokeeko joku muu samaa?

Ratkaisuja

Verkkosivuiltamme löytyy lapsen tai nuoren kaipaamaa tietoa hänelle ymmärrettävällä, lähestyttävällä ja saavutettavalla tavalla.

Tarjoamme lapsille ja nuorille tietoa sellaisessa muodossa, joka rauhoittaa kriisin keskellä ja luo luottamuksen siihen, että apua on tarjolla.

Verkkosivumme löytyvät hakukoneilla lasten ja nuorten käyttämillä arkisilla ilmaisuilla kuten “mua ahistaa”.

Palvelumme löytyvät kaikista nuorten käyttämistä some-kanavista ja palveluitamme markkinoidaan kohdennetusti nuorille heitä kiinnostavilla tavoilla.

Digisosiaalityön ratkaisuja asiakkaan polulla

2. Me varmistamme, että lapset ja nuoret uskaltavat ja pystyvät hakemaan meiltä apua

Mitä lasten ja nuorten mielessä liikkuu, kun he hakevat apua?

 • Uskallanko kertoa ongelmistani? Mitä siitä seuraa?
 • Tehdäänkö musta heti lastensuojeluilmoitus?
 • Mitä musta ajatellaan, jos kerron? Hävettää!
 • Mihin tietojani käytetään?
 • Entä jos mua ei uskota?
 • Ymmärtääkö kukaan huonoa oloani?
 • Voiko yhteyttä ottaa mitenkään muuten kuin soittamalla?
 • Onko meidän kylällä mulle mitään apua?
 • Entä jos paha olo iskee yöllä tai illalla?
 • Kerrotaanko tästä vanhemmille?
 • Saavatko kaverit tietää?

Ratkaisuja

Verkkosivuillamme on työkaluja, jotka mahdollistavat oman tilanteen pohtimisen rauhassa (esim. chatbot, testit, omahoito).

Meihin voi ottaa yhteyttä tietoturvallisesti chatillä, tarvittaessa myös nimettömänä.

Kaikessa viestinnässämme puhutaan nuorelle ymmärrettävää kieltä sävyllä, joka vahvistaa luottamusta ja turvallisuuden tunnetta (esim. työntekijämme on esitelty verkkosivuillamme).

Työntekijämme on koulutettu verkkokohtaamiseen.

Chatissa nuori voi jutella saman työntekijän kanssa monta kertaa, kunnes on valmis kasvokkaiseen tapaamiseen.

Käytössämme on sähköinen järjestelmä, jossa nuori voi tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoituksen itse tai yhdessä ammattilaisen kanssa sekä seurata ilmoituksen etenemistä.

Työntekijämme kertovat nuorelle aina hänen oikeuksistaan ja auttavat häntä ymmärtämään itseään koskevia prosesseja. Samat tiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme.

Digisosiaalityön ratkaisuja asiakkaan polulla

3. Me varmistamme, että meiltä saa apua joustavasti lasten ja nuorten arkeen sopivalla tavalla

Mitä lasten ja nuorten mielessä liikkuu, kun hän on avun piirissä?

 • Ammattilaisille jutteleminen ahdistaa! Toivottavasti mun ei tarvitse kertoa tätä kaikkea kuin yhdelle aikuiselle.
 • Mitä jos ne ei usko mua?
 • Mitä jos en uskallakaan kertoa kaikkea?
 • Saako nyt kaikki tietää, että käyn tapaamassa sossua?
 • Kertooko ne vanhemmille? Entä jos ne suuttuu?
 • Täytyykö mun olla pois koulusta ja harrastuksista tän takia?
 • Mitä seuraavaksi tapahtuu? Miksi?
 • Mistä saan apua, kun mua ahdistaa myös yöllä?
 • Voinko luottaa näihin ammattilaisiin? Entä jos joku ei toimikaan oikein?
 • Mitä tietoja musta tallennetaan ja kuka niitä tietoja näkee?

Ratkaisuja

Helppoa yhteydenpitoa:

Tarjoamme nuorelle monia eri tapoja olla yhteydessä työntekijöihinsä. Nuori voi itse valita, haluaako soittaa videopuhelun, lähettää viestiä vai jutella chatissa.

Kun oma työntekijä ei ole paikalla, meillä on tarjolla tueksi omahoito-ohjelmia ja kriisichat.

Avointa ja joustavaa työskentelyä:

Kirjaukset tehdään aina yhdessä lasten ja nuoren kanssa ja heille ymmärrettävällä tavalla.

Käytössämme on asiakastietojärjestelmä, jonka kautta nuori löytää työntekijöidensä yhteystiedot, voi ottaa yhteyttä, seurata prosessinsa etenemistä sekä tarkastella ja kommentoida itseään koskevia kirjauksia.

Hyödynnämme työskentelyssä erilaisia sähköisiä työkaluja, joita nuori ja hänen perheensä voivat käyttää tapaamisten välillä (esim. sähköiset päiväkirjat, fiilismittarit).

Työskentelemme sen eteen, että nuorta koskeva tieto olisi automaattisesti sitä tarvitsevien ammattilaisten saatavilla ja että tietojärjestelmä tukee moniammatillisen yhteistyön organisointia.

Hyödynnämme digitaalisuutta lisäämään palveluidemme saavutettavuutta.

Oikeudet turvataan:

Tarjoamme nuorelle aina tietoa hänen oikeuksistaan ymmärrettävällä tavalla, sekä tapaamisissa että verkkosivuilla ja asiakasportaalissa.

Sosiaaliasiamieheen saa yhteyden sähköisesti helposti.

Haluamme kehittyä:

Kehitämme palveluamme jatkuvasti. Jokaisen kohtaamisen jälkeen kysymme nuorelta palautetta siitä, kokeeko hän tulleensa kuulluksi ja autetuksi. Palaute kysytään anonyymisti digitaalisen työkalun avulla niin, että nuori voi kokea olonsa turvalliseksi.

Digisosiaalityön ratkaisuja asiakkaan polulla

4. Me varmistamme, että apu kantaa myös palvelun jälkeen

Mitä lasten ja nuorten mielessä liikkuu avun saamisen jälkeen?

 • Mitä teen, jos tarvitsenkin apua vielä uudestaan?
 • Kiinnostaisi jutella sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat käyneet saman läpi. Miten se onnistuisi?
 • Voinko jotenkin vaikuttaa siihen, että palvelut toimisivat seuraaville nuorille paremmin?

Ratkaisuja

Asiakkuuden päättyessä suosittelemme lapsille ja nuorille omahoito-ohjelmia, jotka tukevat hyvinvointia, vaikka varsinaisen palvelun tarve päättyy.

Kerromme verkkosivuillamme selkeästi miten voi toimia, jos avun tarve uusiutuu.

Meillä on käytössä kehittäjäasiakkaiden verkkoyhteisö, jonka kautta voi antaa palautetta ja osallistua kehittämiseen eri tavoin, myös vain lyhyen ajan.

Meillä on tarjolla sähköisiä vertaistukiryhmiä, joihin voi tulla mukaan myös asiakkuuden jälkeen.

Digisosiaalityön ratkaisuja - johtajan muistilista

Johtajan muistilista

Miten vien digisosiaalityön ratkaisut käytäntöön?
Miten johdan sosiaalityön digimuutosta?

Digitaalisuus tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten parempaan auttamiseen sosiaalityössä. Kun otamme uudet välineet käyttöön, vastaamme entistä joustavammin lasten ja nuorten tarpeisiin.

Nämä johtamisen periaatteet auttavat viemään digimuutosta eteenpäin myös kiireen ja muutosten keskellä.

1. Sinä voit johtaa tätä muutosta

Muutoksen johtaminen on ihmistyötä, ei teknologiaa. Avoin ja kiinnostunut asenne, kysymysten kysyminen ja tilan antaminen innokkaille kehittäjille vie jo pitkälle. Vahvista innostusta ja kehittämisen kulttuuria!

2. Aloita pienestä

Sosiaalityössä digi on usein pieniä ja arkisia asioita, ei pelkästään isoja tietojärjestelmäratkaisuja. Tue ja kannusta tiimiäsi kokeilemaan uutta sopivan kokoisin askelin. Ovatko verkkosivujen tekstit kunnossa? Käytetäänkö meillä etäyhteyksiä? Mitä pelisääntöjä tarvitsemme somettamiseen työyhteyksissä?

3. Tunnista hyödyt asiakkaalle

Tunnista asiakastyön kohdat, joissa digistä voisi teillä olla eniten hyötyä. Aloita niistä. Mikä helpottaisi arkista yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa tai avun löytämistä? Mikä tekisi yhteistyön asiakkaille itselleen mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi? Minkä ongelman tai pullonkaulan digi voisi teillä ratkaista juuri nyt?

4. Käykää yhdessä huolenaiheet läpi

Digityökaluihin saattaa liittyä työyhteisössä huolenaiheita ja epävarmuuksia. Käsitelkää näitä avoimesti yhdessä ja etsikää aktiivisesti ratkaisuja. Tietoturva, tekninen osaaminen ja työn pelisäännöt ovat asioita, joihin löytyy jo muualla testattuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

5. Luo edellytykset muutokselle

Tunnista tiimisi osaamiset ja vahvuudet digikehittämisessä. Anna lupa käyttää työaikaa yhteisten tavoitteiden edistämiseen, kouluttautua ja opetella uutta. Varmista, että työkalut ja ohjelmistot ovat ajan tasalla. Anna tilaa ja tukea muutokselle silloinkin, kun oma työtilanteesi ei sallii paneutumista uuden kehittämiseen.

6. Kysy apua kun tarvitset

Digisosiaalityö kehittyy nopeasti. Hyviä malleja ja käytäntöjä luodaan ripeään tahtiin ja tietoa niistä on jatkuvasti paremmin saatavilla. Pidä yhteyttä muihin kehittäjiin, seuraa keskustelua ja opi uutta. Kaikkea ei tarvitse tietää eikä osata itse – mutta on hyödyllistä tietää, mistä tietoa löytyy ja keneltä voit kysyä tarvittaessa.

7. Opetelkaa uutta yhdessä

Uuden opettelu kollegoiden kanssa madaltaa kynnystä ja on tavallisesti hauskempaa kuin yksin puurtaminen.

Huomaa myös nämä!

 • Digisosiaalityön verkkokurssi

  Verkkokurssi syventää visiossa esitettyjä ratkaisuja ja sisältää runsaasti esimerkkejä. Kun haluat vahvistaa omaasi tai organisaatiosi osaamista, hyödynnä tätä verkkokurssia.

  Lue lisää
 • Näkökulmia johtamiseen

  Haluamme rohkaista sinua, sosiaalialan johtaja, sillä sinulla on kykyä ja osaamista digisosiaalityön johtamiseen. Tälle sivulle olemme koonneet näkökulmia aiheeseen kokeneilta johtajilta.

  Lue lisää
 • Digisosiaalityön ratkaisuja - tulostettava versio

  Tästä voit ladata ratkaisut itsellesi pdf:nä.

  Lataa tästä