Vähävaraisuus kaventaa liian monen lapsen mahdollisuuksia elämässä

Keskustelu vähävaraisten perheiden tilanteesta on käynyt viime aikoina vilkkaana. Asia koskettaa itseäni läheltä, sillä työssäni Eväitä Elämälle -koordinaattorina kohtaan päivittäin perheiden ahdingon. Ilmiönä lapsiperheiden köyhyys ei toki ole uusi, mutta on hyvä, että se on nyt noussut otsikoihin. Ehkä näin tulee myös painetta päättäjien suuntaan tehdä asialle jotain.

Kun puhumme köyhistä lapsista emme puhu pienestä joukosta – Suomessa yli 100 000 lasta elää köyhissä perheissä. Miten lapset sitten itse kokevat perheensä niukkuuden? Vastauksia löytyy esimerkiksi Lapsen Ääni -kyselystämme, joka kertoo köyhyyteen liittyvästä häpeästä, mahdollisuuksien kaventumisesta, ulkopuolelle jäämisestä ja kiusaamisen kokemuksista. Taloudellinen niukkuus näkyy konkreettisesti esimerkiksi heikentyneissä mahdollisuuksissa harrastaa tai viettää muuten vapaa-aikaa. Esiin nousevat myös koulutusmahdollisuudet: kaikki nuoret eivät pysty jatkamaan peruskoulun jälkeisiä opintojaan, koska siihen ei yksinkertaisesti ole varaa.

Perheen vähävaraisuus ei saa olla este lapsen hyvälle kehitykselle ja osallisuudelle. Oikeus koulunkäyntiin sekä vapaa-aikaan on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, ja nämä oikeudet tulee taata jokaiselle lapselle – riippumatta vanhemman varallisuudesta.

Olemme Pelastakaa Lapsissa työskennelleet jo pitkään näiden tavoitteiden eteen. Paikallisyhdistyksemme jakavat vähävaraisissa perheissä eläville lapsille oppimateriaali- ja harrastustukea Eväitä Elämälle –ohjelman kautta. Näin pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä, edistämään yhdenvertaisuutta sekä varmistamaan lapsen oikeuden hyvään kehitykseen.

Kansalaisyhteiskunnan aktiivisen toiminnan ohella vaikutamme yhteiskunnan rakenteisiin. Haluamme, että toisen asteen opinnot saadaan aidosti maksuttomiksi, jotta kenenkään koulutuspolku ei katkea oppimateriaalikustannusten vuoksi. Haluamme, että vähävaraiset perheet huomioidaan päätöksenteossa aiempaa paremmin, jotta jokaiselle lapselle voidaan taata hyvän elämän edellytykset. Tätä viestiä tuomme esille myös kevään eduskuntavaaleissa.

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta. Esitän tässä nyt yhden niistä monista lahjatoiveista, joilla sankaria voisi muistaa: toivon Suomen valtiolta järeämpiä toimenpiteitä ja vahvaa sitoutumista lapsiperheköyhyyden vähentämiseen. Nyt jos koskaan on aika taata kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä.

Aino Sarkia

Eväitä Elämälle -koordinaattori

Pelastakaa Lapset