Paniikki ei paranna – avoin keskustelu tuo lapselle turvaa netissä

Medioissa on viime päivinä ollut esillä huoli siitä, millaiseen materiaaliin lapset tai nuoret voivat netissä törmätä. Keskustelu saattaa herättää voimakkaita tunteita myös heissä, jotka eivät ole järkyttävää materiaalia itse nähneet. Toisaalta huoli voi herätä siksi, että asia on kokonaan uusi. Moni pohtii, miten tällaisiin tilanteisiin tulisi varautua.

Tärkeintä on muistaa, että suuri osa lapsista ja nuorista on turvassa digitaalisessa mediassa.

Toki tiedämme Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnossa, että netissä voi törmätä myös lapsia tai nuoria järkyttävään materiaaliin. Heitä ei voi täydellä varmuudella suojata digitaalisen maailman varjopuolilta, joten kannattaa pyrkiä minimoimaan riskit ja panostaa ennaltaehkäisevään työhön.

”Negatiivinen suhtautuminen netin käyttöön tai laitteen pois ottamisella uhkailu ei rohkaise lasta kertomaan, jos jotain on sattunut.”

Lapsen tai nuoren digiarjesta kannattaa kysellä kuulumisia arkipäiväisten keskustelujen lomassa. Lapselta tai nuorelta voi hyvin kysyä, onko hän törmännyt netissä johonkin pelottavaan, outoon tai hämmentävään. Neutraali ja myönteisellä tavalla kiinnostunut lähestymistapa sovellusten käyttöön madaltaa kynnystä keskustella myös vaikeammiksi koetuista aiheista. Tärkeää on, että digitaalisen median käytöstä keskusteleminen on osa arkea, ei vain netin vaaroista varoittelua. Negatiivinen suhtautuminen netin käyttöön tai laitteen pois ottamisella uhkailu ei rohkaise lasta kertomaan, jos jotain on sattunut.

Huoltajien ei tule toimia lapsen tai nuoren selän takana ilman painavaa syytä, sillä se voi heikentää lapsen tai nuoren luottamusta heitä kohtaan. Jos huoltaja on huolissaan lapsesta tai nuoresta, tulee hänen ensisijaisesti lähestyä aihetta kertomalla tälle huolestaan rauhallisesti.

”Aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osaa toimia digitaalisessa mediassa turvallisesti.”

Lisäksi on tärkeä muistaa, että lapsella on oikeus osallisuuteen netissä: siellä hän voi pitää yhteyttä perheen ja ystävien kanssa, harjoitella vuorovaikutustaitoja ja jakaa omia ajatuksiaan. Netin käyttöön liittyy paljon positiivisia puolia, eikä tätä tule unohtaa myöskään turvataitokasvatuksen yhteydessä. On kuitenkin syytä muistaa, että lapsella on oikeus saada tietoa myös mahdollisista digitaalisen median käyttöön liittyvistä riskeistä. Aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osaa toimia digitaalisessa mediassa turvallisesti.

Jos paniikki ottaa vallan, mitä kannattaisi muistaa? Paniikki ei paranna mitään. Sen sijaan ihmismielellä on taipumus täyttää tietoaukkoja mielikuvituksella, joka puolestaan voi tehdä karhunpalveluksen.

Jos näet sopimatonta sisältöä

Jos törmäät lasten suosimissa sovelluksissa sopimattomaan sisältöön, ilmoita siitä välittömästi sovelluksen ylläpidolle. Jos epäilet törmänneesi netissä lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvään toimintaan tai kuvamateriaaliin, ilmoita siitä meille nettivihje.fi tai suoraan poliisille. Jos lapsi on saanut sopimattomia yhteydenottoja tai viestejä, muista ottaa talteen kuvakaappaukset keskusteluista.

Tutustu Lapset netissä – Oppaaseen vanhemmille »


Hanna Mäki-Tuuri
erityisasiantuntija, Lasten suojelu ja Nettivihje
Pelastakaa Lapset