Oppimateriaalilisä on laastari – yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet turvataan maksuttomalla toisella asteella

Oppimateriaalilisä on laastari – yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet turvataan maksuttomalla toisella asteella

Valtiovarainministeri Petteri Orpon esittelemässä valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään 46,80 euron oppimateriaalilisää pienituloisten perheiden alle 20-vuotiaille ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen opiskelijoille.

Eilen opetusministeriöstä tiedotettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen olevan huolissaan toisen asteen opintojen kustannuksista. Ministeri käynnistää oppimateriaalikustannusten alentamiseksi oppimateriaalipilotit, joihin hallitus on varannut 4 miljoonaa euroa.

Sekä oppimateriaalilisä että pilottiraha materiaalikustannusten alentamiseksi ovat jo viime keväänä esiteltyjä toimia, joilla pyritään turvaamaan jokaisen nuoren mahdollisuudet kouluttautua toisella asteella. Tavoite on hyvä ja erittäin kannatettava – Pelastakaa Lapset on jo pitkään puhunut toisen asteen opintojen kohtuuttomista kustannuksista vähävaraisille perheille.

Nyt tarjotut ratkaisut eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan lähinnä laastareita ongelmaan.

Oppimateriaalilisä on ongelmallinen, sillä se auttaa vain osaa korkeiden kustannusten parissa tuskailevista nuorista. Jos talous on perheessä tiukilla, esimerkiksi opintoja aloittavalle nuorelle vajaan 47 euron kuukausittainen tuki on hankala, kun heti opintojen alussa pitäisi hankkia tietokone, runsaasti kirjoja tai vaikkapa erilaisia ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.

Lisäksi oppimateriaalilisä on vain täyte nykyiseen tukijärjestelmään, eikä ratkaise ongelmaa, jossa oppimateriaalien hankinnasta päättävillä tahoilla ei ole vastuuta kustannuksista huolehtimisesta. Myös SAKKI ry huomautti tästä eilen.

Pilottihankkeiden kautta voidaan löytää uusia keinoja materiaalikustannusten hillitsemiseksi. Ratkaisuja tarvitaankin, jotta nykyisistä korkeista kustannuksista päästään alaspäin. Parhaiten kuitenkin turvaisimme jokaisen nuoren yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet huolehtimalla siitä, että opintojen kustannukset eivät jäisi nuortemme maksettavaksi. Juuri siksi käynnistimme kumppaneidemme kanssa Maksuton2aste-kansalaisaloitteen, joka on nyt eduskunnan käsiteltävänä.

Laastariratkaisuiden sijaan onkin syytä siirtyä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen, jossa opintojen kustannukset eivät jää nuorten maksettavaksi. Tällöin jokaisella nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus valita kykyjensä ja kiinnostuksensa mukainen koulutuspolku, varallisuuden sitä estämättä. Eduskunnalla on käsissään aloite, jonka kautta tämä uudistus on mahdollista viedä eteenpäin. Eikö nyt olisi aika panostaa nuorten koulutuspolkujen turvaamiseen toden teolla?

P.S. Millaista painiminen toisen asteen opintojen kustannusten kanssa on? Se selviää viime vuonna julkaisemastamme selvityksestä.

“Perheelläni ei ole muutenkaan paljon varoja, joten koulutarvikkeiden ja oppimateriaalien hankinta on stressaavaa. Itsestäni tuntuu kauhealta, kun suvun rahankäyttö keskittyy lukioaikana vain minun oppimiseen” – toisen asteen opiskelija

Nelli Sinisaari
kampanjakoordinaattori, Pelastakaa Lapset ry