Miksi lasten auttaminen netissä on tärkeää?

Miksi lasten auttaminen netissä on tärkeää?

Netti on iso osa lasten ja nuorten elämää. Netissä pelaillaan, vietetään aikaa eri sosiaalisen median kanavissa, etsitään tietoa, opitaan uutta, ilmaistaan itseään, vaikutetaan itselle tärkeisiin asioihin ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Digitaalisuus sulautuu saumattomasti kaikkeen nuorten elämässä.

Lasten ja nuorten pahoinvointi nousee vahvasti esiin verkon keskusteluissa, myös Pelastakaa Lasten Netari-verkkonuorisotalossa. Ahdistus, masennus ja jopa itsetuhoisuus ovat tyypillisiä keskusteluaiheita viitenä päivänä viikossa auki olevassa palvelussa.

Velvollisuus auttaa netissä

Lapsen oikeuksia edistävänä organisaationa Pelastakaa Lapsilla on velvollisuus varmistaa, että lapset saavat tarvitsemansa tuen, missä ikinä he liikkuvatkin. Netin avulla voidaan tavoittaa nuoria, jotka ovat syrjäytyneet kotiin, eikä heitä tapaa esimerkiksi nuorisotaloilla. Monella ei ole elämässään aikuisia, joille puhua, tai kynnys jutella kasvotusten tuntuu korkealta.

Netarin toiminta tavoittaa lapsia ja nuoria monipuolisesti eri nettialustoilla. Nuorella on mahdollisuus jutella kahdenvälisessä Netari-chatissa turvalllisen aikuisen kanssa, ryhmäkeskusteluissa Momiossa ja Discordissa, osallistua pelitoimintaan Twitchissa ja Minecraftissa tai saada pidempiaikaista kahdenvälistä tukea Netari WA:ssa ja Signalissa. Toiminnan kautta halutaan turvata lapsen oikeus osallisuuteen, suojeluun ja tietoon.

Netti täydentää muita palveluita

Netissä nuoren ja Netarin ohjaajan välillä tapahtuva kohtaaminen voi täydentää kasvokkaista kohtaamista. Tilanteissa, joissa nuori tarvitsee enemmän tukea huoltajiltaan, muilta luotettavilta aikuisilta tai ammattilaisilta, voi netissä tapahtuva keskustelu auttaa ja rohkaista hakemaan ja saamaan apua. Kasvokkain tapahtuvaa ja netissä tehtävää auttamista ei tule asettaa vastakkain, sillä molemmilla on oma paikkansa ja ne molemmat ovat tärkeitä nuoren kohtaamisen kannalta.

Lapset tarvitsevat monissa digitaalisuuteen liittyvissä asioissa aikuisen tukea ja ohjausta. Netari tarjoaa lapsille digitaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää tietoa Instagramissa sekä Momio-palvelussa pidettävissä teemakeskusteluissa. Ikäviä yhteydenottoja tai kiusaamista kokeneet nuoret voivat saada näihin asioihin tukea luottamuksellisissa kahdenvälisissä keskusteluissa.

Lähde mukaan verkkovapaaehtoiseksi!

Netarin vapaaehtoiset tulevat monenlaisista taustoista, eikä mukaan lähteminen edellytä jotakin tiettyä koulutusta tai ammatillista osaamista. Kaikkia Netarissa toimivia yhdistää halu auttaa lapsia ja nuoria.

Yhteisöpedagogiksi opiskelevan Henna Paasikankaan nuoruudessa verkossa saatavalla tuella oli suuri vaikutus hänen mielensä hyvinvointiin. Positiivisen kokemuksen innoittamana hän päätti auttaa myös muita samassa tilanteessa olevia ja lähti mukaan Netarin toimintaan vapaaehtoisena.

”Netissä pelko kertoa vaikeista ja henkilökohtaisista asioista on pienempi, koska anonymiteetti on taattu. Netissä on myös helpompi ilmaista ajatuksia, kun ne voi kirjoittaa rauhassa”, Henna kertoo.

Netarin vapaaehtoisena voit tehdä tärkeää työtä vaikka kotisohvaltasi ja valita itse illat, jolloin olet käytettävissä. Saat työhön koulutuksen, perehdytyksen ja tarvittavan tuen jokaisessa vuorossa läsnä olevalta vastuuohjaajalta. Vapaaehtoiset kokevat työskentelyn erittäin palkitsevana. Mikä tärkeintä, sillä on positiivinen vaikutus todella monen lapsen ja nuoren elämään.

Myös sinä voit auttaa lapsia ja nuoria Netarin työssä. Löydät lisää tietoa Netarista osoitteesta www.netari.fi ja voit lähteä toimintaan mukaan verkkovapaaehtoiseksi täällä » 

Lahjoita lapselle keskustelutukea


Pipsa Kinnunen
Kirjoittaja toimii harjoittelijana Digitaalisen hyvinvoinnin tiimissä ja verkkovapaaehtoisena Netarissa