Miksi jokainen nuori ansaitsee maksuttoman toisen asteen?

Miksi jokainen nuori ansaitsee maksuttoman toisen asteen?

Pelastakaa Lapset on työskennellyt maksuttoman toisen asteen parissa jo pitkään. Aihe on tällä hetkellä esillä myös monen eduskuntavaaliehdokkaan puheissa. Mutta mitä maksuttomalla toisella asteella oikein tarkoitetaan? Miksi siitä puhutaan?

Aloitetaan selvennyksellä: toisella asteella tarkoitetaan peruskoulun jälkeisiä opintoja, ja ne voi suorittaa joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Joku saattaa huomauttaa nyt, että opiskeluhan on jo maksutonta toisella asteella. On totta, että opetus itsessään on maksutonta, mutta kirjat ja muut opiskelumateriaalit nuoren tulee hankkia itse. Nämä materiaalit ovat kalliita; lukio-opinnoissa kustannukset voivat nousta jopa 2600 euroon. Se siitä maksuttomuudesta.

Pelastakaa Lapset on ajanut maksutonta toista astetta kaikille opiskelijoille. Pidämme tärkeänä, että jokaisella nuorella on taustastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua ja saavuttaa toisen asteen tutkinto. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä työryhmä on myös vastikään ilmestyneessä raportissaan suosittanut maksutonta toista astetta kaikille opiskelijoille, ei vain syrjäytymisvaarassa oleville.

Joissakin kunnissa on jo käytössä maksuton toinen aste, mikä on hieno juttu kunnan nuorille. Alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta asia on kuitenkin ongelmallinen ja koemme, että maksuttomuudesta tulisikin säätää kansallisesti. Tällöin jokaisella nuorella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkaa opiskelujaan joko lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen vuoksi.

Vuoden 2017 Nuorisobarometrin mukaan ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen vuoksi. Käytännön kokemuksemme tukee tätä: meillä on Suomessa paljon opiskelijoita, joille toisen asteen oppikirja- ja muut materiaalikustannukset aiheuttavat todellisia haasteita.

Nykyisillä työmarkkinoilla ei pärjää pelkän peruskoulun varassa. Toinen aste on tutkitusti yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä. Toisen asteen opintojen on todettu olevan tehokas keino myös köyhyyden periytyvyyden katkaisemisessa.

Kustannuskysymys on luonnollisesti keskeinen, kun pohditaan, miten maksuttomuus ratkaistaan. Hyviä kokemuksia on saatu erilaisista lainaus- ja kirjastojärjestelyistä sekä digitaalisista vaihtoehdoista. Kustannustehokkaana keinona on myös mainittu kuntien ja oppilaitosten yhteishankinnat. Erilaisia vaihtoehtoja on siis jo olemassa ja niistä on kokemustietoa.

Kustannusten rinnalla on tärkeää ymmärtää, miten päätökset vaikuttavat nuorten elämään laajemminkin. Mikä merkitys taloudellisilla vaikeuksilla on ihmisen hyvinvoinnille? Heijastuuko jatkuva rahasta huolehtiminen nuoren hyvinvointiin ja jaksamiseen, entä koulumenestykseen? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, kun tehdään nuorten tulevaisuutta koskevia päätöksiä.

Aino Sarkia
Eväitä Elämälle –koordinaattori
Pelastakaa Lapset ry