Miksi Eväitä Elämälle –ohjelmaa tarvitaan ja miten sillä tuetaan vähävaraisia lapsia?

Miksi Eväitä Elämälle –ohjelmaa tarvitaan ja miten sillä tuetaan vähävaraisia lapsia?

Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelma on pyörinyt jo vuodesta 1996 lähtien. Yhä vain, vielä lähes 25 vuoden jälkeen, ohjelmalle on suuri tarve. Ehkä jopa suurempi kuin aikaisemmin. Miksi näin? Yksi selittävä tekijä voisi olla tämä: vähävaraisissa perheissä elävien lasten määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, lapsiperheiden etuudet puolestaan laahaavat jäljessä niihin tehtyjen leikkausten vuoksi. Tähän yhtälöön peilattuna ei liene ihme, että Eväitä Elämälle -ohjelman kaltaiselle tuelle on edelleen suuri tarve.

Parhaiten kysymykseen avun tarpeellisuudesta osaisivat varmasti vastata ne tuhannet lapset ja perheet, jotka ovat saaneet ohjelman kautta tukea, sillä heillä on aiheesta omakohtaista kokemusta ja näkemystä. Näistä kokemuksista ja näkemyksistä meille välittyy tietoa saamiemme palautteiden kautta. Palautteet kertovat karua kieltä siitä, että rahan puute aiheuttaa perheissä suurta ahdinkoa, surua ja häpeää, epätoivoakin. Ne kertovat, että tuelle on kova tarve ja ettei yhteiskuntamme pysty vastaamaan vähävaraisten perheiden tarpeisiin riittävän hyvin. Tässä muutama esimerkki:

Äidillä ei olisi ollut rahaa ostaa mulle [oppi]kirjoja.”

”Tuki on mahdollistanut koulun käymisen muuten ei tytär olisi lukioon voinut mennä. Työssä käyvänä siivoojana palkka ei minulla ole suuri. Nytkin loput kirjoista on ostettu velaksi.”

”Meidän arjessa lasten harrastukset ovat olleet kantava voima, joka on saanut heidät tsemppaamaan koulussa, hyvään kaveriporukkaan, kestämään pettymyksiä ja kokemaan onnistumisia. Neljän lapsen yksinhuoltajataloudessa harrastukset ovat iso menoerä, joita on lähes mahdotonta maksaa ilman ylimääräistä tukea.”

Sanotaan, että sivistysvaltion mitta on se, kuinka se huolehtii heikoimmistaan. Herää kysymys, miten on mahdollista, että meillä on Suomessa lapsia, jotka kokevat köyhyyttä. Miten Suomen kaltaisessa maassa ei pystytä takaamaan kaikille lapsille toisen asteen koulutusta ja harrastusmahdollisuutta? Minullekin esitetään välillä kysymys, eikö suomalaisen hyvinvointivaltion tulisi huolehtia näistä asioista – miksi tarvitaan järjestöjä?

On totta, että valtio on ensisijaisesti vastuussa lapsen oikeuksien toteutumisesta. Tätä myös me pidämme jatkuvasti esillä ja teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että lapsen oikeus esimerkiksi koulutukseen toteutuu yhdenvertaisesti, jokaisen lapsen kohdalla. Pitkäntähtäimen tavoitteenamme onkin vaikuttaa rakenteisiin niin, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja voida hyvin. Perhetausta ei saa vaikuttaa siihen, toteutuvatko lapsen oikeudet.

Edistysaskeleita

Järjestöillä on Suomessa merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Järjestöt ja yhdistykset tuovat omaa osaamistaan julkisen sektorin rinnalle, sitä tukemaan ja täydentämään. Mielestäni meidän järjestömme yksi ominaispiirre ja ehdoton vahvuus liittyy lasten osallisuuden edistämiseen ja äänen esiintuomiseen. On tärkeää, että lapset saavat olla mukana vaikuttamassa itseään koskeviin asioihin ja että julkisessa keskustelussa kuuluu myös haavoittavassa asemassa olevien lasten ja perheiden ääni. Tätä tavoitetta me pyrimme työllämme edistämään. Lapset ja perheet tulee nähdä oman elämänsä asiantuntijoina ja meidän tehtävämme on tuoda tätä asiantuntijuutta esille ja mahdollistaa sen kuuluminen ja näkyminen.

Vaikka lapsiperheköyhyys on Suomessa lisääntynyt ja paljon on vielä tehtävää, mielestäni on myös tärkeää huomata edistysaskeleet, joita yhteiskunnassamme on tapahtunut. Koska niitä on tapahtunut, vaikka välillä tuntuukin, että edistys on tuskallisen hidasta. Esimerkkinä näistä edistysaskelista voisi mainita maksuttoman toisen asteen, jonka eteen Pelastakaa Lapset on tehnyt jo pitkään aktiivista vaikuttamistyötä. Onkin hienoa, että maksuttomuus on vihdoin toteutumassa oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä, mahdollistaen näin yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille nuorillemme. Tämä on oikea suunta, vaikka samaan hengenvetoon onkin todettava, että Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -tukea tullaan tarvitsemaan vielä pitkään.

Aino Sarkia
koordinaattori
Eväitä elämälle -ohjelma
Pelastakaa Lapset