Loppu sodalle lapsia vastaan

Loppu sodalle lapsia vastaan

”Meillä oli rauha ennen konfliktia.
Me saatoimme olla lapsia ennen konfliktia.
Koulu oli paikka, jossa oppia
ja kehittyä ja jossa meitä
kuultiin.
Kadut, joilla kuljimme ja leikimme,
olivat täynnä onnea ja iloa.
Muistamme elämän ilman konfliktia.
Ja tiedämme, että rauhallinen lapsuus on mahdollista.”

Tämä on osa viestiä, jonka ovat laatineet Malin, Sudanin, Kolumbian, Jemenin ja Syyrian lapset, yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa tammikuussa 2019.

Joka viides lapsi maailmassa elää sodan tai konfliktin jaloissa. Se tarkoittaa, että yhteensä 420 miljoonaa lasta kasvaa alueella, jossa on käynnissä konflikti tai suoranainen sota. Heistä 142 miljoonaa lasta elää alueilla, joilla käydään kiivaita taisteluita.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset perustettiin sata vuotta sitten auttamaan ensimmäisen maailmansodan lapsiuhreja. ”Jokainen sota on sota lapsia vastaan,” totesi tuolloin liikkeen perustaja Eglantyne Jebb. Lasten oikeuksissa on saavutettu sadan vuoden aikana valtavia edistysaskeleita. Jebbin alun perin ideoima lasten oikeuksien julistus on tullut pysyväksi ja kaikkein laajimmin tunnustetuksi osaksi kansainvälistä oikeutta. Kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

Silti sota lapsia vastaan jatkuu. Konfliktialueilla elävien lasten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1995.

Pelastakaa Lasten Stop the War on Children-raportti

Pelastakaa Lasten tuore raportti Stop the War on Children on karua luettavaa. Vähintään 10 677 lasta kuoli tai vammautui konfliktien seurauksena 2017 – kasvua 6 prosenttia aiemmasta vuodesta. Konfliktien epäsuorat vaikutukset, kuten nälkä ja hoidon puute, johtavat arviolta 100 000 vauvan kuolemaan joka vuosi. Vuosina 2010–2017 lapsiin konflikteissa kohdistuneet vakavat rikokset lisääntyivät 174 prosenttia. Vakavat rikokset käsittävät tappamisen ja vammauttamisen, lapsisotilaaksi rekrytoinnin, hyökkäykset kouluihin ja sairaaloihin, lasten raiskaamisen, kaappaamisen ja humanitaarisen avun epäämisen.

Mitä me voimme tehdä? Miten me voimme lopettaa sodan lapsia vastaan?

Sotaa lapsia vastaan eivät käy ainoastaan ne ihmiset, armeijat ja aseistetut ryhmittymät, jotka ovat konfliktien suoria osapuolia. Kyse on myös hallituksista, jotka myyvät aseita lasten pommittajille ja vaikenevat lapsiin kohdistuneiden rikosten edessä.

Me voimme muuttaa tämän ja rikkoa hiljaisuuden. Me voimme olla mukana tuomassa miljoonien ihmisten äänet yhteen ympäri maailmaan ja sanoa: loppu sodalle lapsia vastaan.

Lapset sodan keskellä tarvitsevat suojelua, oikeutta ja apua.

Niin hallitusten kuin muiden aseellisten ryhmien on noudatettava kansainvälistä oikeutta ja suojeltava lapsia konfliktitilanteissa. Ne, jotka konflikteissa syyllistyvät vakaviin lapsen oikeuksien rikkomuksiin, on saatettava syytteeseen ja tuotava oikeuden eteen. Meidän on varmistettava, että omat hallituksemme painostavat konfliktien osapuolia ja pitävät lasten puolta silloinkin, kun se on epämukavaa.

Lasten auttamiseen ja suojelemiseen konflikteissa sekä järkkyneiden elämien rakentamiseen tähtäävät ohjelmat tarvitsevat riittävän rahoituksen. Jopa konfliktien keskellä lasten täytyy esimeriksi päästä kouluun, sillä näiden lasten pitää myöhemmin olla rakentamassa maata uudelleen, toivottavasti vakaammalle pohjalle.

Pelastakaa Lapset työskentelee lasten auttamiseksi konflikteissa esimerkiksi Jemenissä, Syyriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Myanmarissa ja Burkina Fasossa. Avustusjärjestöjen työ yksin ei kuitenkaan kykene lopettamaan lapsen oikeuksien vakavia rikkomuksia konflikteissa. Siksi Pelastakaa Lapset tulee kampanjoimaan ympäri maailmaa, jotta ne joilla on valta päättää ja suojella lapsia konflikteissa toimisivat.

Lue lisää: Loppu sodalle lapsia vastaan

Tapio Laakso
Vaikuttamistyön asiantuntija
Pelastakaa Lapset