Lasten suojelu digitaalisessa mediassa edellyttää valveutuneita aikuisia

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Maailma on muuttunut huomattavasti siitä, kun sopimusta laadittiin ja se valmistui ratifioitavaksi. Tuon vuoden 1989 jälkeen erityisesti yhteiskuntien loikka digitaaliseen elämään on ollut nopea.

Monet tunnistavat niin huoltajina, ammattilaisina kuin päättäjinä sen tilanteen, kun ei tunnu millään ehtivän kehityksen kelkkaan. Monen aikuisen kokemus on, että lapset ja nuoret ovat askelia edellä, eikä edellisten sukupolvien neuvoista ole enää lapsille hyödyksi. Osa huoltajista ja ammattilaisista taas on hyvinkin valveutuneita digitaitajia, mutta lapsille opetettujen taitojen laatu ja määrä vaihtelevat yhteiskunnassamme paljon. Lapsista on tullut digitaalisen aikakauden myötä suunnan näyttäjiä, mutta he tarvitsevat silti ja juuri lapsuudesta johtuen suojelua, turvaa ja tietoa oikeuksistaan. Toisaalta osa lapsista jää ulkopuolelle ja puhutaan myös digisyrjäytymisestä.

”Digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä tulisi puhua rinnakkain ja digiturvataitoja pitäisi opettaa jo varhain.”

Tasapaino suojelun ja sallimisen välillä on määriteltävä jatkuvasti uudelleen teknologian ja sen myötä kehittyvien digitaalisten ympäristöjen suhteen. Tässä aikuisilla on suuri vastuu. Digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä tulisi puhua rinnakkain ja digiturvataitoja pitäisi opettaa jo varhain.

Syyskuussa 2018 julkaistun Pelastakaa Lasten selvityksen mukaan yli kolmannes 12-17-vuotiaista lapsista on nähnyt seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa. Yhtäkään lasta ei saa jättää yksin tällaisen kokemuksen kanssa. On kaikin tavoin varmistettava, ettei lapsi altistu digitaalisen median kautta ikäänsä ja kehitystasoonsa sopimattomalle sisällölle.  Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän tunnistamista tulee tehostaa, jotta jokainen kohteeksi joutunut lapsi saa apua. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ilman pelkoa seksuaalisesta häirinnästä tai seksuaaliväkivallasta digitaalisessa mediassa.

Lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, huoltajille sekä lapsille itselleen on tarjottava ajantasaista tietoa toimintatavoista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Digiturvataidot tulee ottaa yhä paremmin huomioon muun muassa opetuksessa ja lasten arjessa.

”Suomella on kaikki valmiudet olla edelläkävijä näyttäen mallia lapsen oikeuksien toteutumisessa digitaalisessa mediassa.”

Euroopan neuvosto antoi kesäkuussa 2018 ohjeistuksen lapsen oikeuksista digitaalisessa mediassa. Jäsenmaita kehotetaan tarkastelemaan lainsäädäntöään ja käytäntöjään sekä varmistamaan lapsen oikeuksien toteutuminen digitaalisessa mediassa. Euroopan neuvoston mukaan lapselle on turvattava ajantasainen, kohtuuhintainen ja turvallinen pääsy digitaaliseen mediaan. Julkisissa tiloissa tulee olla ilmainen pääsy digitaalisen median palveluihin, sillä rajoitettu pääsy heikentää lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsille on tarjottava myös laadukasta opetusmateriaalia ja aikuisten tukea digiturvataitojen haltuunottoon.

Suomella on kaikki valmiudet olla edelläkävijä näyttäen mallia lapsen oikeuksien toteutumisessa digitaalisessa mediassa. Meillä on monipuolista digiosaamista ja kaikki mahdollisuudet tuottaa ammattilaisille, kasvattajille ja lapsille laadukasta materiaalia.

30 vuotta sitten päivänvalon nähneeseen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen laaditaan parhaillaan yleiskommenttia lasten digioikeuksien takaamiseksi. Yleiskommentin tarkoituksena on tarjota päivitettyjä ohjeita sopimuksen ratifioineille valtioille. Pelastakaa Lapset toivoo, että Suomi ottaa tässä työssä YK:ssa aktiivisen roolin lapsen oikeuksien edistämiseksi käytännössä.

Tasapainottelu lasten oikeuksien ja suojelun välillä digitaalisessa mediassa on jatkuvaa ja vaativaa, mutta ei mahdotonta.


Hanna-Leena Laitinen
asiantuntija
Lasten suojelu ja Nettivihje
Pelastakaa Lapset


Tiina-Maria Levamo
asiantuntija
Lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö
Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lasten paneeli Lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa SuomiAreenan Purje-lavalla 19.7. klo 11.30-12.30. Tervetuloa!