Lasten oikeuksien edistämistä etänä – harjoittelijoiden kokemuksia

Aloitimme harjoittelujaksomme odottavaisin mielin maaliskuun ensimmäisenä maanantaina. Vajaan kahden keskustoimistolla vietetyn viikon jälkeen harjoittelumme jatkui poikkeuksellisemmissa oloissa kuin olimme osanneet kuvitella: täysin etänä keskellä maailmanlaajuista pandemiaa.

Yliopisto-opiskelijoille etätöihin siirtyminen sujui suhteellisen luontevasti: rennoissa kotivaatteissa lemmikkejä ruokatauolla paijaten oli helppo viihtyä. Vaikka läppärin naputtelu ja huono ergonomia olivat tuttuja jo entuudestaan, harjoittelun suorittamiseen etänä liittyi myös haasteita. Apua ei voinut kysyä pöydän toiselle puolelle huikkaamalla, ja toimistolla vallinneesta hyvästä hengestä saimme vain pienen maistiaisen.

”Oma asiantuntijuutemme on ottanut hurjia harppauksia.”

Harjoittelujakso on kuitenkin ollut opettavainen ja antoisa myös kotoa käsin. Pelastakaa Lapsissa olemme saaneet tehdä mielekkäitä ja merkityksellisiltä tuntuvia työtehtäviä, ja oma asiantuntijuutemme on ottanut hurjia harppauksia. Toinen meistä on työskennellyt Lapsen ääni -kyselyn parissa ja toinen vaikuttamistyötä tehden. Selkeistä työtehtävistämme huolimatta olemme päässeet tutustumaan monipuolisesti järjestön asiantuntijatyöhön, palveluihin ja toimintoihin.

Pelastakaa Lasten vuosittainen Lapsen ääni -kysely toteutettiin huhtikuussa. Ensimmäinen raportti kyselyn tuloksista julkaistiin toukokuussa. Ajankohta oli mitä parhain, sillä pääsimme kysymään lapsilta itseltään, miten he ovat kokeneet poikkeusolot ja niiden vaikutukset elämäänsä. Vastauksista välittyivät niin henkiseen hyvinvointiin ja etäopetukseen liittyvät haasteet, yksinäisyyden kokemukset kuin huoli läheisten hyvinvoinnista ja perheen toimeentulosta.

Vaikuttamistyössä näitä kyselyyn vastanneiden ja palveluiden piirissä olevien lasten kokemuksia on kuultu herkällä korvalla. Heidän kertomaansa tietoa huolista ja haasteista, mutta myös hyvistä käytännöistä ja onnistumisista on välitetty päättäjille aktiivisesti. Vaikka poikkeuksellisessa tilanteessa vaikuttamistyö on ollut paikoin hyvin nopeatempoista, työskentely lapsen oikeuksien edistämiseksi on ollut johdonmukaista. Pelastakaa Lapset on tuonut esiin suosituksia ja vaikuttavia ratkaisuja, jotka parantaisivat ihan kaikkien, mutta erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointia.

”Olemme seuranneet ilolla, miten nopeasti järjestö reagoi poikkeuksellisiin olosuhteisiin.”

Tehtäviemme avulla olemme pureutuneet järjestötyön ytimeen. Lapsilta kerättyjä kokemuksia ja paikallistason tietoa on hyödynnetty päämäärätietoisesti, jotta haasteista puhuttaisiin, avun tarpeet tunnistettaisiin ja yhteiskuntaa muutettaisiin pysyvästi. Olemmekin seuranneet ilolla, miten nopeasti järjestö reagoi poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja pyrki turvaamaan toiminnan jatkuvuuden sekä kehittämään palveluita. Pelastakaa Lasten työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on ihailtavaa tahtoa ja intoa kehittää uusia, entistä toimivampia keinoja lasten oikeuksien parantamiseksi.

Kuluneen kevään harjoittelujakso on ollut poikkeuksellisuudessaan ainutlaatuinen. Myös omat mielenkiintomme ja tavoitteemme kirkastuivat harjoittelun aikana: haluamme jatkossakin toimia yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja heikoimmassa asemassa olevien oikeuksien puolustamisen parissa.

Olemme äärimmäisen kiitollisia koko Pelastakaa Lasten työyhteisölle, ja erityisesti omalle kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön tiimillemme, joka on tarjonnut meille apua, tukea ja kannustusta digitaalisten kanavien välityksellä. Harjoitteluohjaajamme Aino Sarkia ja Tiina-Maria Levamo ansaitsevat erityiset kiitokset, sillä heidän ansiostaan meille on riittänyt innostavaa tekemistä myös kotona verkkareissa.

Kun maailman murheet painavat hartioita jatkossa, on lohduttavaa tietää, että Pelastakaa Lasten asiantuntijat ja vapaaehtoiset tekevät pyyteetöntä työtä, jotta lapset saisivat elää hyvän elämän.

Julia Takala ja Nanni Tuominen

Kirjoittajat viettivät kevään 2020 harjoittelijoina Pelastakaa Lasten kansalais- ja vaikuttamistyön tiimissä. Molemmat opiskelevat neljättä vuotta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.