Lasten lyöminen on lopetettavissa

”Olin myöhässä koulusta. Kun saavuin luokkaani, opettaja rankaisi minua kysymättä edes syytä myöhästymiselleni. Hän piiskasi minua kaikkien koulutovereideni edessä. Sen jälkeen en uskaltanut mennä kouluun kahteen vuoteen”.

Tämän tarinan kertoi keski-ikäinen miesopettaja Etiopiassa. Olin kouluttamassa Pelastakaa Lasten kumppanikoulujen opettajia siitä, miten lapsia voidaan opettaa ja kasvattaa ilman kuritusväkivaltaa. Minä ja kaikki koulutuksen osallistujat kuuntelimme hiljaisina, moni meistä liikuttuneena. Kipu ja kokemus nöyryytyksestä ei ollut unohtunut tämän opettajan mielestä, vaikka tapahtuneesta oli kulunut jo monta vuosikymmentä. Vaikka fyysiset haavat parantuivat nopeasti, kokemuksesta jäi elinikäinen arpi.

”Kuritusväkivalta turmelee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja opettaa, että väkivalta on hyväksyttävä tapa ratkaista erimielisyyksiä ja konflikteja.”

Koskaan aikaisemmin meillä ei ole ollut yhtä paljon tutkimustietoa kuritusväkivallan, fyysisen ja henkisen, vahingollisista vaikutuksista lapsiin ja koko yhteiskuntaamme. Se turmelee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja opettaa, että väkivalta on hyväksyttävä tapa ratkaista erimielisyyksiä ja konflikteja. Tiedämme, että kuritusväkivalta on yleisin lapsiin kohdistuva väkivallan muoto. Se kohdistuu hyvinkin pieniin lapsiin ja sen tekijä on usein juuri se, jonka tulisi suojella lasta ja johon lapsi luottaa, kuten oma vanhempi tai opettaja. Tiedämme myös, että lasten riski altistua väkivallalle lisääntyy humanitääristen kriisien aikana.

Lasten Maailmankartta

Miltä maapallomme näyttäisikään, jos maailmankartalle pääsisivät vain ne maat, jotka ovat kieltäneet kaiken lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan kaikissa olosuhteissa, myös lasten kotona?

Mitä ajattelet, kun katsot tätä karttaa? Oheinen lasten maailmankartta on vuodelta 2017. Sen jälkeen kolme uutta valtiota (Nepal, Ranska ja Kosovo) ovat päässeet lasten maailmankartalle, jossa on nyt 58 valtiota. Yli 50 maata on sitoutunut seuraamaan mukana, mutta meidän on toimittava nopeammin.

196 maata on allekirjoittanut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, jonka mukaan jokaista lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät ensimmäistä kertaa alatavoitteen, joka velvoittaa meitä lopettamaan kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen. (Global Progress; Global report 2018, Progress towards ending corporal punishment of children)

Vanhemmuus ilman väkivaltaa

Lait ja asetukset ovat tärkeitä ja niiden on selkeästi kiellettävä kaikenlainen lasten kurittaminen, rankaisu ja nöyryyttäminen. Muutokset laissa ja asetuksissa eivät kuitenkaan yksin riitä. Samanaikaisesti meidän on tehtävä töitä lasten vanhempien ja huoltajien kanssa, jotta lastenkaltoinkohtelua ei enää selitettäisi vaikkapa uskonnolla, perinteisillä arvoilla tai vanhemman väsymyksellä ja stressillä.

”Monissa työskentelemissämme maissa yhteisöt on saatava ymmärtämään, miten kuritusväkivalta vaikuttaa lapsiin ja miksi väkivallaton vaihtoehto on mahdollinen.”

Pelastakaa Lasten ”Vanhemmuus ilman väkivaltaa” -ohjelma tarjoaa vanhemmille tietoa ja taitoja lasten kehityksestä ja tarpeista sekä konfliktien ratkaisemisesta ilman väkivaltaa. Samanaikaisesti työskennellään lasten kanssa, jotta lasten itsetunto ja kommunikointitaidot kohentuisivat ja että he tietäisivät kuinka suojella itseään ja tovereitaan ja hakea tarvittaessa apua. Monissa työskentelemissämme maissa yhteisöt, erityisesti vahingollisia normeja ylläpitävät vaikutusvaltaiset perinteiset johtajat ja päälliköt, on saatava ymmärtämään, miten kuritusväkivalta vaikuttaa lapsiin ja miksi väkivallaton vaihtoehto on mahdollinen. Suomen Pelastakaa Lapset toteuttaa ohjelmaa Sambiassa, Somalimaassa ja Somaliassa. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -organisaatio toteuttaa ohjelmaa ympäri maailmaa, kaikkiaan jo 28 maassa.

Äiti Lun kärsivällisyys

Olin Hargeisassa Somalimaassa Pelastakaa Lasten tukeman lastensuojeluhankkeen seurantamatkalla. Tuemme siellä vapaaehtoisten lastensuojelukomiteoita ja vanhempainryhmiä ja lastenryhmiä. Kokouksen jälkeen minulla oli tilaisuus keskustella yhden osallistujan kanssa.  Lu:lla on 8 tyttöä ja 2 poikaa. Hän on Pelastaa Lasten ja paikallisen kumppanijärjestön vetämän vanhempainryhmän jäsen.

”Ensiksi olin hyvin epäileväinen ryhmän tavoitteiden suhteen. Mutta kun ryhmän vetäjät selittivät minulle ryhmän ja kokoontumisten tarkoituksen, uskaltauduin liittymään mukaan. Olen oppinut niin paljon. Nyt ymmärrän, että on tärkeää viettää aikaa lasteni kanssa; että minun on sekä annettava heille neuvoja ja ohjeita että myös osoitettava lämpöä ja välittämistä. Olen oppinut luomaan luottamuksellisemman suhteen lapsiini ja he uskaltavat puhua minulle. Somali-yhteisössä lapsille annetaan harvoin tilaa puhua ja kertoa, mitä he ajattelevat. 18-vuotias poikani käyttäytyi aggressiivisesti ja tuli kotiin aina myöhään. Olin todella huolissani hänestä. Olen nyt pystynyt solmimaan häneen paremman suhteen ja hän on alkanut ottaa vastuuta tekemisistään ja osoittaa kunnioitusta vanhemmilleen.”

Vaadi lapsille suojelua – allekirjoita Loppu sodalle lapsia vastaan -vetoomus »

 

Anne Kanene
Anne Kanene
Lastensuojelun neuvonantaja
Itä- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä
Pelastakaa Lapset