Lasten hyvä elämä on työmme tarkoitus

Lasten hyvä elämä on työmme tarkoitus

Eilen minulla oli tälle ajalle harvinainen toimistopäivä. Kun päivän päätteeksi suljin Pelastakaa Lasten keskustoimiston, Tiukula-talon oven, ryhdyin mielessäni listaamaan sitä kaikkea, koronasta huolimatta jatkuvasti käynnissä olevaa, upeaa lastensuojelutyötä jota järjestömme ammattilaiset ja vapaaehtoiset eri puolilla Suomea tälläkin hetkellä tekevät. Työn tarkoitus ja merkitys löytyvät helposti siitä listasta.

Pelastakaa Lasten kotimaan työ on suomalaisessa järjestökentässä harvinaisen laajaa ja monimuotoista. Toimimme valtakunnallisesti ammattilaisten ja paikallisyhdistysten toimesta kaikissa maakunnissa, Ahvenanmaalta Lappiin. Kohtaamme lapsia hyvin erilaisissa elämäntilanteissa ja tuemme heitä ennalta ehkäisevän työn kautta vaikkapa tukihenkilötoiminnalla tai harrastuen kautta ja myös niissä tilanteissa, kun lapsi on otettu huostaan ja tarvitsee kodin lastenkodissamme tai sijaisperheessämme.

Olemme matkassa mukana jo vauvavaiheessa esim. adoptiotoiminnan kautta ja tukemassa nuorten aikuistumista lastenkodista itsenäistyvän nuoren jälkihuoltona tai oppimateriaalitukena toisen asteen opinnoissa. Lisäksi lapsia ja nuoria kohdataan ja suojellaan digitaalisissa ympäristöissä, kun heitä tavataan verkkonuorisotalossa tai heihin kohdistuva seksuaaliväkivalta tulee ammattilaistemme tietoon.

Turvallisia aikuisia lastenkodeissa ja perhekuntoutusyksiköissä

Viime aikoina olen itse käynyt keskusteluja järjestömme arvoista lastenkodeissa ja perhekuntoutusyksiköissä työskentelevien kanssa. Niissä keskusteluissa itseäni koskettaa erityisesti se, miten lastenkodin ohjaajat kertovat luottamuksellisen suhteen syntymisestä sellaisen lapsen tai nuoren kanssa, jonka elämä ennen lastenkotiin tuloa on voinut olla todella raskasta. Näillä lapsilla ei aiempien kokemustensa pohjalta ole kovinkaan paljon syitä luottaa aikuisten hyväntahtoisuuteen tai turvallisuuteen.

”Kotiin lähtee voimaantunut vanhempi ja lapsi, jonka elämä on turvallista ja monin tavoin vakaampaa kuin ennen.”

Myöskin on upeaa kuulla, miten perhekuntoutusyksikössä on yhdessä monenlaisten elämänhallinnan ongelmien kanssa kamppailevien vanhempien kanssa löydetty pieni askel kerrallaan voimavaroja ja taitoja huolehtia perhearjen rakenteista ja erityisesti iloita elämästä lapsen kanssa. Yhdessä asetettuja tavoitteita kohti kuljetaan maltilla ja selätetään kaoottista elämäntilannetta niin, että kotiutumisen hetkellä kotiin lähtee voimaantunut vanhempi ja lapsi, jonka elämä on turvallista ja monin tavoin vakaampaa kuin ennen.

Turvallinen kasvuympäristö sijaisperheessä

Aluetoimistoissamme lapsia tuetaan sijaisperheessä kasvamiseen. Itseäni viehättää kovin se työ, jota työntekijämme tekevät sen eteen, että lapsi voi luoda pitkäaikaisen ja turvallisen suhteen sijaisperheeseen ja samalla ylläpitää itselleen tärkeää suhdetta omiin vanhempiinsa. Olennaisen tärkeää on, että lapsen omat vanhemmat pystyvät luottamaan sijaisvanhempiin ja jakamaan kasvatusvastuun lapsesta näiden kanssa.

Lapselle molemmat vanhemmat ovat todella tärkeitä ja hänen on voitava luottaa siihen, että hän itse saa rauhassa kasvaa ja kehittyä sekä olla onnellinen ja turvassa, ja kaikki hänen elämänsä aikuiset auttavat ja tukevat häntä tässä. Työntekijämme puolestaan tekevät kaikkensa, että tämä onnistuu. Välillä siihen vaaditaan pitkiä ja haasteellisia työskentelyprosesseja ja monenlaista osaamista ammattilaisilta.

Vapaaehtoiset tärkeissä rooleissa lasten tukena

Lapsia ja perheitä autetaan ja tuetaan monin tavoin myös varhaisemmassa vaiheessa tarjoamalla tukiperheiden, lomakotien ja tukihenkilöiden apua perheiden arjen helpottamiseen ja lapsen elämän rikastamiseen. Lapset saavat vapaaehtoisten aikuisten myötä elämäänsä uusia ja tärkeitä ihmissuhteita.

Erilaiset varhaisemman vaiheen tukimuotomme voivat antaa lapselle uusia kokemuksia, turvallisia aikuisia ja paikan, jossa levätä, kerätä voimia tai vain oppia elämästä uutta. Tukiperhe, lomakoti tai tukihenkilö voi tuoda lapsen elämään iloa ja laajentaa lapsen elämänpiiriä tai se voi vain olla ihana mummolan korvike ja paikka, jossa lomat ja viikonloput ovat lättyjä ja mansikkahilloa arjen tavallisten päivien välissä.

”Toisinaan nämä tuen muodot voivat olla vanhemmille pinnalla pysymisen mahdollistajia, elintärkeitä hengähdystaukoja ja seuraavaan päivään selviytymisen edellytys.”

Lapsen vanhemmille tukiperhe tai tukihenkilö voi olla tukipilari ja kasvatuskumppani, jonka luokse ja hoiviin lapsen voi turvallisin mielin lähettää. Toisinaan nämä tuen muodot voivat olla vanhemmille pinnalla pysymisen mahdollistajia, elintärkeitä hengähdystaukoja ja seuraavaan päivään selviytymisen edellytys.

Yhteistyötä lapsen oikeuksien puolesta

Voisin jatkaa tätä Pelastakaa Lasten toimintojen kuvailua loputtomiin. Vielä en ole edes maininnut erilaisia hankkeita, joissa lapsia osallistetaan yhdessä kehittämään elämisympäristöjään esim. päiväkotia tai lastenkotia tai joissa kehitetään lapsen kohtaamisen osaamista ja tapoja kriisin hetkellä tai joissa luodaan uusia kohtaamisen välineitä ja käytäntöjä digitaaliseen ympäristöön.

Voisin myös kertoa siitä, miten koskettavaa ja tärkeää työtä paikallisyhdistyksemme tekevät myöntäessään taloudellista tukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuksiin ja oppimateriaaleihin, puhumattakaan korona-kriisin aikaisista ruokalahjakorteista, jotka ovat tulleet monille perheille viimeisenä oljenkortena ja antaneet taas uskoa seuraavaan päivään selviytymiseen.

”Me aikuiset olemme vastuussa siitä, millaisessa maailmassa lapset elävät ja millaiseksi heidän tulevaisuutensa muodostuu.”

Yhteen kirjoitukseen ei mahdu Pelastakaa Lasten ihmeellinen lasten ja perheiden kohtaamisen maailma. Johtajana olen onnellinen, kun voin olla osa tätä järjestöä ja sen työlleen ja vapaaehtoisuudelle omistautuneiden ihmisten joukkoa.

Tuntuu tärkeältä, että jokaisena päivänä voin kokea tehneeni työtä maailman tärkeimpien ihmisten hyväksi. Lapset ovat maailman tärkein asia. Me aikuiset olemme vastuussa siitä, millaisessa maailmassa he elävät ja millaiseksi heidän tulevaisuutensa muodostuu. Lasten tulevaisuus rakentuu heissä jokaisessa jokaisena hetkenä jo nyt. Siksi meidän aikuisten tehtävänä on pitää huoli siitä, että lapsilla on turvallinen ja onnellinen elämä joka hetki ja nyt, kun he vielä ovat lapsia.


Riitta Hyytinen
johtaja, kotimaan ohjelma
Pelastakaa Lapset