Lapsilla on oikeudet digitaalisessa mediassa

Euroopan neuvosto antoi kesäkuussa 2018 jäsenvaltioilleen ohjeistuksen lapsen oikeuksista digitaalisessa mediassa. Euroopan neuvosto kehottaa kaikkia jäsenmaitaan tarkastelemaan lainsäädäntöä, toimintaohjeita, käytäntöjä sekä varmistamaan lapsen oikeuksien toteutumisen myös digitaalisessa mediassa. Valtioiden tulee varmistaa, että myös yritykset ja muut oleelliset toimijat ottavat vastuun ihmisoikeuksien toteutumisesta ja mahdollisista rikkomuksista digitaalisessa mediassa.

Lapsilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun ja tietoon

Euroopan neuvoston mukaan lapselle on turvattava ajantasainen, kohtuuhintainen ja turvallinen pääsy digitaaliseen mediaan. Rajoitettu pääsy heikentää lapsen oikeuksien toteutumista ja julkisissa tiloissa tulee olla ilmainen pääsy digitaalisen median palveluihin. Valtioiden tulee tarjota lapsille tietoa heidän oikeudestaan mielipiteen ilmaisuun sekä yhtä lailla siihen, miten toisten oikeuksia kunnioitetaan digitaalisessa ympäristössä. Lapsille tulee tarjota tietoa laeista ja siitä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Euroopan neuvosto pitää erittäin tärkeänä, että lapsille tuotetaan laadukasta materiaalia aiheesta. Tärkeää on myös varmistaa, ettei lapsi altistu digitaalisen median kautta ikäänsä ja kehitystasoonsa sopimattomalle sisällölle. Suomella on kaikki valmiudet olla edelläkävijä ja näyttää mallia lapsen oikeuksien toteutumisessa digitaalisessa mediassa. Suomessa on monipuolista digiosaamista, jota voidaan hyödyntää tuottamalla lapsille laadukasta materiaalia.

Pelastakaa Lapset edistää lapsen oikeuksien toteutumista digitaalisessa mediassa

Pelastakaa Lapset halusi kuulla lasten ja nuorten mielipiteitä digitaalisessa mediassa esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta. Syyskuussa 2018 julkaistun selvityksen mukaan yli kolmannes selvityksen kyselyyn vastanneista 12-17-vuotiaista lapsista (N=3210) oli nähnyt seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa.

Seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen on lapselle aina haitallista. Yhtäkään lasta ei saa jättää yksin kokemuksensa kanssa. Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän tunnistamista tuleekin tehostaa, jotta jokainen kohteeksi joutunut lapsi saa apua. Lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, huoltajille sekä lapsille itselleen tulee tarjota ajantasaista tietoa toimintatavoista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja digiturvataidot tulee ottaa yhä paremmin huomioon muun muassa opetuksessa. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ilman pelkoa seksuaalisesta häirinnästä.

Jokaisen aikuisen vastuulla ja velvollisuutena on edistää lapsen oikeuksien ja edun toteutumista myös digitaalisessa mediassa. Tasapaino suojelun ja sallimisen välillä on määriteltävä jatkuvasti uudelleen teknologian ja sen myötä kehittyvien digitaalisten ympäristöjen suhteen, tässä aikuisilla on suuri vastuu. Pelastakaa lapset lausui osana Lanzaroten sopimuksen arviointia lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisesta mediasta Euroopan Neuvostolle syksyllä 2018.

Nina Vaaranen-Valkonen, erityisasiantuntija ja Hanna-Leena Laitinen, asiantuntija, Lasten suojelu ja Nettivihje, Pelastakaa Lapset