Lapsiköyhyydestä uhkaa tulla koronan kauaskantoisin seuraus

Lapsiköyhyydestä uhkaa tulla koronan kauaskantoisin seuraus

Lapsena koetulla köyhyydellä voi olla kauaskantoisia, koko loppuelämään vaikuttavia seurauksia. Erityisesti aliravitsemus äidin raskauden aikana tai lapsen elämän ensimmäisten 1000 päivän aikana voi vahingoittaa lapsen kasvua ja kehitystä. Pahimmillaan lapsi kantaa näitä vaurioita mukanaan koko elämänsä.

Lapsen oikeuksien sopimus tunnustaakin ”jokaisen lapsen oikeuden hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon” (artikla 27).

”Isäni ja veljeni ovat koronan vuoksi työttöminä kuten monet muutkin ihmiset ja heidän pitää huolehtia perheistä ja he tarvitsevat rahaa.”
– 15-vuotias tyttö, Egypti

Maailmanpankin julkaiseman inhimillisen pääoman indeksin mukaan lähes 60 % tänään syntyvistä lapsista on aikuisina vain puolet niin tuottavia yksilöitä kuin he voisivat terveinä ja koulutettuina olla. Jos ajattelemme kehitystä ja kokonaisten valtioiden mahdollisuuksia rakentaa parempaa tulevaisuutta, laajamittainen lapsiköyhyys voi vahingoittaa sitä pahasti.

Koronaa on käsitelty paljon tietysti terveyskriisinä ja myös talouskriisinä, mutta pysyvin ja kauaskantoisin koronan seuraus uhkaa olla sen tuhoisa vaikutus niin monen lapsen elämään. Luvut ovat niin suuria, että ne ovat jopa vieraannuttavia. Jopa 117 miljoonaa lasta uhkaa pudota köyhyyteen tämän vuoden aikana. Jopa puolta miljoonaa tyttöä uhkaa lapsiavioliitto köyhyyden lisääntymisen vuoksi – ja niin edelleen.

Perheiden köyhyys on usein juurisyy esimerkiksi mainituille lapsiavioliitoille, koulusta pois jättäytymiselle tai lapsityölle. Perheet joutuvat rahan puutteessa turvautumaan niin sanottuihin negatiivisiin selviytymisstrategioihin. Toimeentulovaikeudet myös lisäävät lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua.

”Käteisapu on yksi kaikkein tehokkaimmaksi osoitettu avun muoto.”

Köyhyyden vaikutuksia lapsiin voidaan kuitenkin vähentää sosiaaliturvan ja käteisavustusten avulla – tämä pätee niin Suomessa kuin matalan tulotason maissa. Perheille suoraan annettu käteisapu on yleistynyt viime vuosina ympäri maailmaa. On käynyt selväksi, että perheet itse tietävät parhaiten mitä tarvitsevat ja siihen raha toimii hyvin.

Käteisapu on yksi kaikkein tehokkaimmaksi osoitettu avun muoto. Useat tutkimukset ovat uudestaan ja uudestaan osoittaneet saman: oikein toteutetuilla ja erityisesti palveluihin yhdistetyllä käteisavulla on myönteinen vaikutus lasten tilanteeseen. Sen on osoitettu vähentävän lapsikuolleisuutta, ehkäisevän kroonista aliravitsemusta, lisäävän koulunkäyntiä ja vähentävän lapsityötä ja lapsiavioliittoja.

Suomen Pelastakaa Lapset on tehnyt paljon työtä lapsilähtöisen sosiaaliturvan edistämisessä. Toukokuussa Nepalissa hyväksyttiin uusi kansallinen sosiaaliturvaohjelma, joka erityisesti edistää köyhien ja vailla vanhempia olevien lasten koulunkäyntiä. Kyseinen valtion ohjelma on tulosta vuonna 2010 käynnistämistämme hankkeista.

Pienimuotoisten kokeilujen kautta on rakennettu toimintamalleja ja koottu todistusaineisoa vaikuttavuudesta laajojen, viranomaisvetoisten sosiaaliturvajärjestelmien käyttöönotolle.


Tapio Laakso

Vaikuttamistyön asiantuntija – käteisapu ja sosiaaliturva
Save the Children International