Lapset ja nuoret kokevat seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa

”Sain alastonkuvan, vaikka en sitä kysynyt enkä halunnut. Estin ihmisen sosiaalisessa mediassa ja olin aika hämilläni.” 

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että lasten ja nuorten itseottamia ja digitaalisessa mediassa jakamia seksuaalissävytteisiä kuvia käytetään väärin. Pelastakaa Lapset selvitti mitä kokemuksia 12-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on aiheesta ja mitä he ajattelevat seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa mediassa.   

Lapset ja nuoret elävät arkea, jossa kuvamateriaalin merkitys keskinäisessä viestinnässä on suuri. Omiin poseerauskuviin otetaan mallia digitaalisen median trendeistä ja seksuaalisesta kuvamaailmasta. Tämä luo helposti vääränlaisia oletuksia siitä, mitä kuvamateriaalia verkossa voidaan jakaa.   

Lasten ja nuorten digitaalinen arki ei välttämättä näyttäydy vanhemmille, sillä nuoruuden kehitykseen kuuluu vahva tukeutuminen omien vanhempien sijasta ikätovereihin ja ystäviin. Lapset oppivat tekniikan käytön hetkessä, mutta eivät automaattisesti sitä miten digitaalisessa mediassa toimitaan turvallisesti. Tässä vanhemmilla on suuri vastuu. 

Pelastakaa Lasten selvitys lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018 ja kyselyyn vastasi yli 3200 yläkoululaista lasta ja lukiolaista nuorta. Tulokset avaavat tärkeän näkymän lasten ja nuorten arkiseen elämään. Tulokset osoittavat selkeästi, että meille ei synny diginatiiveja vaan lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa ja ohjeistusta kuvamateriaalin turvallisesta jakamisesta enemmän kuin koskaan.   

Selvitys on osa Suomen Safer Internet -toimintaa ja Euroopan laajuista yhteistyötä. Tavoitteena on edistää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia digitaalisessa mediassa. Pelastakaa Lapset käyttää selvityksen tuloksia lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseen, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja EN:n Lanzaroten sopimuksen toteutumisen seuraamiseen Suomessa.  

Jokaisella lapsella on oikeudet myös digitaalisessa mediassa!  #suojeleäläsivuuta #mietimitäjaat #seksuaalinenhäirintä #childrentoo 

Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan 4.9.2018.  

Nina Vaaranen-Valkonen  

erityisasiantuntija, Lasten suojelu ja Nettivihje 

Pelastakaa Lapset ry