Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii toimivaa verojärjestelmää

Olemme saaneet kysymyksiä, kritiikkiä ja kiitostakin siitä, että Pelastakaa Lapset tukee eri tahojen yhteistä 430 miljoonaa -verokampanjaa. Osa keskustelusta on valitettavasti ollut jopa hyökkäävää tai mustamaalaavaa yksittäisiä henkilöitä, organisaatioita tai eri sektorien edustajia kohtaan. Koenkin nyt tärkeänä mahdollisten väärinkäsitysten ja virheellisten väittämien välttämiseksi avata sitä, miten verotus liittyy lapsen oikeuksien edistämiseen ja järjestömme työhön. Vetoan samalla myös kaikkiin keskustelun osapuoliin rakentavan ja inhimillisen dialogin ylläpitämiseksi.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka toiminnan perustana toimii YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sopimuksen yksi velvoite on taata yli sukupolvien lapsille heille kuuluva osuus yhteiskunnan voimavaroista, eli laadukkaat palvelut, kuten päivähoito, varhaiskasvatus, opetus ja terveydenhuolto sekä kehityksen kannalta riittävä elintaso.

Meidän tehtävämme on pitää huolta lapsen edun ajamisesta, kun he eivät siihen itse pysty. Olemme lähes 100-vuotisen historiamme aikana nähneet sekä täällä Suomessa että muissa toimintamaissamme sen, että lasten oikeuksien toteutuminen ja lapsiin investoiminen (mm. koulutus, terveydenhuolto, lastensuojelu) edellyttävät, että valtioilla ja paikallisviranomaisilla on käytössään riittävät resurssit. Näiden resurssien turvaaminen tarkoittaa käytännössä toimivaa verojärjestelmää ja tiivistä veropohjaa. Tämä on peruslähtökohta järjestömme mukana ololle verokampanjassa.

Meidän järjestöllemme lapsen oikeuksia edistävä työ on sitä, että kaikessa toiminnassamme tavoittelemme parasta mahdollista hyvinvointia kaikille lapsille. Meidän periaatteemme ja pyrkimyksemme on, että yhtäkään lasta ei jätetä. Toimintamme kolme peruspilaria on auttaa lapsia akuutissa tilanteessa, vaikuttaa epäkohtien ja rakenteiden korjaamiseen ja vahvistaa lapsia kansalaisina.

Esimerkiksi nyt koronakriisin keskellä autamme yhdessä lahjoittajien, vapaaehtoisten ja kumppaniemme kanssa ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä niin kotimaassa kuin maailmalla. Suomessa muun muassa jaamme taloudelliseen ahdinkoon joutuneille lapsiperheille lahjakortteja ruokakauppaan ja tarjoamme nuorille luotettavaa keskusteluapua verkossa. Kaikkein hauraimmissa maissa pyrimme ennalta ehkäisemään koronapandemian leviämistä ja vahvistamme terveydenhuoltoa pahimman edellä. Yhä edelleen useissa kehitysmaissa lasten koulutus, terveydenhuolto ja jopa puhtaan veden ja ravinnon saanti nojaa kaltaiseemme toimijaan. Akuutissa hädässä auttamisen rinnalla nostamme esille puutteita lasten oikeuksien toteutumisessa ja vaikutamme päätösten valmistelijoihin ja päättäjiin lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittämiseksi. Tämä koskee myös verotusta, jolla rahoitetaan lapsille ja lapsiperheille kriittisiä toimintoja ja palveluita.

Pelastakaa Lapset on tukemassa kampanjaa nostaakseen esiin Suomen omaan ja kansainväliseen verotukseen liittyviä haasteita ja tarvetta löytää ratkaisut kestävälle verotuspohjalle, jolla voidaan edistää lapsen oikeuksien toteutumista niin Suomessa kuin maailmalla. Kampanjan ehdotukset perustuvat useiden asiantuntijatahojen kuten valtiovarainministeriön ja VATT:n arvioihin. Kansainväliseen verotukseen ja voitonsiirtoon liittyvät suositukset pohjaavat pääosin OECD:n BEPS-suosituksiin sekä EU-komission veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaisiin esityksiin. Eniten keskustelua herättäneeseen asiaan eli Suomen osinkoverotuksen huojennuksiin ovat useat asiantuntijat, viimeksi Vesa Vihriälän vetämä taloustieteilijöiden johtama ryhmä, kiinnittäneet huomiota. Kampanjassa pohditaan mahdollisia ratkaisuja tähän ja muihin verotuksen rakenteellisiin kysymyksiin.

Kampanja on osoitettu päättäjille verotukseen liittyvien rakenteellisten haasteiden korjaamiseksi. Pelastakaa Lapset ei ole sitoutunut kannattamaan mitään tiettyä veroinstrumetteihin liittyvää ratkaisumallia. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana kansalaistoimijana haluamme olla osa avointa ja arvostavaa dialogia kaikkien osapuolten kanssa, jotta kaikki näkökannat ja ratkaisuehdotukset tulevat esille – ja jotta lapsen oikeudet voivat toteutua.

Verotuksesta puhuminen ei ole Pelastakaa Lapsille mitään uutta. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö on tehnyt tätä työtä jo pitkään. Julkaisimme 2014 raportin Tackling Tax and Saving Lives: Children, tax and financing for development ja tämä Tax & Child Rights Guide  julkaistiin pari vuotta myöhemmin.

Nämä raportit nostavat esille toimivan, hyvän kansallisen ja globaalin verojärjestelmän merkitystä lapsen oikeuksien varmistamiseksi. Lapsen oikeuksien kestävä toteutuminen ja lapsiin investoiminen edellyttävät tiivistä veropohjaa ja toimivaa verotusta niin maailmalla kuin Suomessa.

Nostimme juuri äskettäin esille huolemme siitä, että kun koronaepidemian seurauksena kuntien talous vaikeutuu, säästöjä saatetaan kohdistaa oppilashuoltoon, perusterveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Koronakriisin jälkihoidossa joudutaan tekemään vaikeaa arviointia niin elvytyksen, säästöjen kuin veromuutosten kesken. Järjestömme on mukana keskustelussa edistämässä lapsen oikeuksia ja pitämässä huolta, ettei lapsille ja lapsiperheille suunnatuista palveluista leikata.

Tavoittelemme myös globaalia vero-oikeudenmukaisuutta. Aihetta koskevien arvioiden mukaan valtioiden verotuloihin jää tälle hetkellä jopa 200 – 500 miljardin dollarin aukko. Eniten verotettavia tuloja menettävät köyhimmät valtiot. Vero-oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää toimia myös Suomelta. 430 miljoonaa -kampanja on nostanut esiin muun muassa julkisen maakohtaisen veroraportoinnin edistäminen ja kehitysmaiden veronkantokyvyn vahvistamisen.

Yritykset ovat Pelastakaa Lasten tärkeä kumppani

Osa yrittäjistä on valitettavasti kokenut, että tukemamme kampanja hyökkää heitä vastaan. Emme missään tapauksessa ole mukana kampanjassa syyllistämässä tai hyökkäämässä yrittäjiä vastaan, eikä se ole tämän kampanjan tarkoitusperä. Järjestömme tekee paljon hyvää ja syvällistä yhteistyötä lapsen oikeuksien ja aseman edistämiseksi monien erilaisten yritysten kanssa. Tästä yhteistyöstä olemme kiitollisia ja haluamme sitä vaalia.

Kampanja käynnistyi jo viime vuoden puolella, ennen koronakriisin puhkeamista ja lähdimme siihen mukaan edistämään dialogia kestävän verotuspohjan ratkaisujen löytämiseksi. Ymmärrämme monen yrittäjän ja heidän työntekijöidensä, perheellisiä monet heistäkin, olevan koronavirustilanteen takia ahdingossa. Pahoittelemme, että tukemamme kampanjan keskustelu on nostattanut vastakkainasettelua ja erityisesti, että yritykset ovat kokeneet heitä kohtaan hyökättävän – se ei luonnollisesti ole kampanjan tarkoitus. Maamme tulee tarvitsemaan lapsen oikeuksienkin näkökulmasta ratkaisuja kestävän verotuspohjan varmistamiseksi, toivomme näiden löytyvän rakentavassa yhteishengessä.

Meille on selvää, että lapsen oikeuksien edistämisessä yrityksillä ja yrittäjillä on suuri rooli nyt ja tulevaisuudessa. Juuri tästä syystä olemme tukeneet yrityksiä lapsen oikeuksien edistämisessä niiden liiketoiminnassa. Olemme pitkään kouluttaneet yrityksiä liiketoimintaa ohjaavien lapsenoikeusperiaatteiden omaksumisessa: Children’s Rights and Business Principles (CRBP) on Pelastakaa Lasten, Unicefin ja YK:n Global Compactin yhteinen kansainvälinen aloite.

Olemme myös työskennelleet monien kehittyvistä maista liiketoimintaa etsivien suomalaisten yritysten kanssa, tavoitteena löytää yhteisiä ratkaisuja kehitys- ja lapsenoikeuskysymyksiin näissä maissa. Näemme tällaisen monitoimijayhteistyön välttämättömänä niin Suomen omien kuin isojen globaalien haasteiden ratkaisemissa.

Pidetään huolta, että yhtäkään lasta ei jätetä – yhdessä.

Hanna Markkula-Kivisilta
Pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry