Koulutusta konfliktista huolimatta Burkina Fasossa

Muistatko sen hermostuneen jännityksen, kun lapsena palasit kesän jälkeen kouluun? Kuinka valmistauduit aamulla mukanasi kaikki uudet koulukirjat ja päälläsi oli ehkä äidin valitsemat parhaimmat vaatteesi?

Tänä vuonna yli 330 000 lasta jää Burkina Fasossa paitsi tästä ilon hetkestä. Ei ylpeää poseerausta vanhemmille, ei jännittynyttä odotusta. Yli 9000 opettajaa ei pääse palaamaan kouluihinsa jakamaan oppia. Yhteensä 2024 koulua on suljettuna eikä ole toivoa siitä, että niitä voitaisiin lähitulevaisuudessa avata uudelleen.

”Kouluihin on hyökätty, niitä on poltettu ja otettu jopa sotilaskäyttöön.”

Koulutuksesta on tullut Burkina Fasossa strateginen kohde hyökkäyksille. Eri ääriryhmien taistelijat ovat edenneet etelään, Burkina Fasoon. Kouluihin on hyökätty, niitä on poltettu ja otettu jopa sotilaskäyttöön. Oppilaitoksia käytetään myös majoittamaan väkivaltaa ja turvattomuutta paenneita perheitä. Vanhemmat pelkäävät lähettää lapsiaan kouluun, sillä lapsia on joutunut hyökkäysten kohteeksi koulumatkan aikana tai heidän ollessaan koulussa.

Burkina Faso ei ole ainoa maa, jossa on liian vaarallista mennä kouluun. Kiihtyvä aseellinen väkivalta ja turvattomuus estää yli kahden miljoona lapsen koulunkäynnin Länsi- ja Keski-Afrikassa sekä Sahelin alueella. Näiltä lapsilta evätään heidän oikeutensa koulutukseen, oppimiseen ja kehitykseen.

Ihmisten paetessa väkivaltaa turvallisemmille alueille Burkina Fasossa selviytyäkseen hengissä, koulutus ei ole huolista painavin. Kuitenkin juuri koulunkäynnin jatkuminen on äärimmäisen tärkeä asia kriiseistä kärsivien lasten kehityksen ja turvallisuuden kannalta. Laadukas koulutus tarjoaa lapsille turvalliset puitteet rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta. Mikäli emme varmista, että lapset voivat jatkaa koulunkäyntiään, on vaarana, että kokonainen sukupolvi menettää mahdollisuuden toteuttaa oman potentiaalinsa.

Burkina Fason Sahelin alueella Pelastakaa Lapset tarjoaa Euroopan unionin ja suomalaisten lahjoittajien tuella lapsille mahdollisuuden jatkaa opintojaan käynnissä olevasta kriisistä huolimatta. Paikallisia yhteisöjä autetaan järjestämään lapsille mahdollisuuksia oppimiseen. Opetus tapahtuu ilman luokkahuoneita, oppikirjoja tai liitutaulua. Kaikkea sellaista pitää välttää, mikä voisi kiinnittää aseellisen ryhmien huomion.

”Kokonainen sukupolvi on jälleen vaarassa menettää tulevaisuutensa – tämä on estettävä.”

Pelastakaa Lapset toimii edelläkävijänä Burkina Fasossa ja hyödyntää innovatiivista ja matalan profiilin lähestymistapaa lasten koulutuksen varmistamisessa. Tämän myötä lapset voivat omissa yhteisöissään jatkaa oppimistaan interaktiivisten leikkien ja laulujen avulla. Opettajien sijasta valikoidut ja koulutetut yhteisön jäsenet kokoavat lapset yhteen epävirallisissa kouluympäristöissä, joissa lapset voivat oppia ja kehittyä leikin avulla sekä tavata ikätovereitaan.

Vahvistamalla kriiseistä kärsivien yhteisöjen kykyä toimia lasten tukemiseksi, Pelastakaa Lapset auttaa vähentämään väkivallan tuhoisia vaikutuksia nuorten koulutukseen ja psykososiaaliseen kehitykseen myös pitkällä aikavälillä. Tämä ei ole helppo tehtävä ja työ vaatii lisää resursseja. Toiminta, jolla tuetaan lasten koulutusta kriisitilanteissa, on Länsi- ja Keski-Afrikassa edelleen vakavasti alirahoitettu.

Burkina Fasoa koetteleva vakava humanitaarinen kriisi ei saa unohtua. Lasten koulunkäynnin ja oppimisen turvaaminen edellyttää kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kokonainen sukupolvi on jälleen vaarassa menettää tulevaisuutensa – tämä on estettävä.

Elisabeth Krumm
ohjelmatyöntekijä, Burkina Faso
Pelastakaa Lapset