Koronavirus on tuhoisa isku köyhyydessä eläville lapsille

Blogin ovat kirjoittaneet Yolande Wright ja Luke Harman Pelastakaa Lapsista. Wright on lapsiköyhyyden lievittämisen, ilmastoresilienssin ja sukupuolten tasa-arvon kansainvälinen johtaja ja Harman sosiaalipolitiikan erityisasiantuntija Ison-Britannian järjestössä.

COVID-19 -nimellä tunnettua koronavirustautia on nyt havaittu lähes kaikissa maailman valtioissa. Vaikka pandemia on kussakin valtiossa eri vaiheessa, monet uskovat pahimman olevan vielä edessä. Kun tautitapausten määrä kasvaa hauraissa valtioissa, vaikutukset ovat merkittävät erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville lapsille.

Vaikka vakavat lasten koronavirustapaukset ovat olleet vähäisiä, pandemialla on tuhoisia seurauksia lasten elämälle. Taudin leviämisen ehkäisemiseksi lasten vanhemmat eivät voi tehdä töitä. Myös lapsille turvaa ja hoivaa tarjoavat paikat, kuten päiväkodit ja koulut, on suljettu. Välttämättömät toimet pandemian rajoittamiseksi aiheuttavat pitkäaikaisia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia miljoonien haavoittuvassa asemassa olevien lasten elämään. Jotta lapsiin kohdistuvilta pysyviltä haitoilta voitaisiin välttyä, meidän täytyy toimia nyt. Meidän täytyy lisätä tukea lapsille, joiden perheiden toimeentulo on epävarmaa ja tarjota sosiaaliturvaa, jota perheet tarvitsevat kiireellisesti.

”Köyhät perheet elävät kädestä suuhun ja työn loppuminen voi tarkoittaa ruoan loppumista perheeltä.”

Töiden loppuminen aiheuttaa välittömän kriisin erityisesti niissä perheissä, joiden toimeentulo koostuu muutenkin matalista ja epävarmoista tulonlähteistä. Perheillä on säästöjen sijaan usein velkoja, joten ruuan tai muiden välttämättömyystarvikkeiden varastointiin ei ole mahdollisuuksia. Tulojen menettämisen seuraukset voivat olla tuhoisia. Köyhät perheet elävät kädestä suuhun ja työn loppuminen voi tarkoittaa ruoan loppumista perheeltä. Tällaisessa tilanteessa hallituksen tai terveydenhuollon ohjeistusten noudattaminen on vaikeaa.

Monet lapset elävät haavoittavissa olosuhteissa leireillä, epävirallisissa hökkelikylissä tai kaduilla ympäri maailmaa. Osa lapsista joutuu huolehtimaan nuoremmista sukulaislapsista tai tekemään töitä perheen tulojen nostamiseksi. Näille lapsille sosiaalinen eristäytyminen on mahdotonta, eikä käsien pesuun tai muuhun hygieniaan ole riittäviä mahdollisuuksia. Yleisen terveydenhuollon puuttuessa köyhimmillä ei ole varaa testeihin, terveystarkastuksiin tai hoitoon.

”Koti ei ole turvallinen paikka kaikille lapsille.”

Ennen kriisiä miljoonien lasten terveyttä, hyvinvointia ja oppimista tuettiin maksuttomalla kouluruualla. Unescon arvion mukaan koulujen sulkeminen yli 130 maassa vaikuttaa 1,5 miljardin lapseen määrän noustessa päivittäin, vaihtoehtoisia keinoja tarvitaan. Huoltajat, jotka jo kamppailevat epätoivoisesti pystyäkseen huolehtimaan perheen perustarpeista, joutuvat nyt lisäksi huolehtimaan ylimääräisestä ateriasta koululaisille.

Koti ei ole turvallinen paikka kaikille lapsille, erityisesti nyt kun toimeentuloon ja selviytymiseen liittyvä stressi perheissä on kasvanut. Niille lapsille, jotka elävät väkivaltaisissa perheissä tai jotka kokevat väkivaltaa itse, voi kotona pysyminen olla riski jo itsessään. Erityisesti tytöt ovat haavoittuvassa asemassa. Kun monet auttavat palvelut eivät ole saatavilla, myös tyttöjen riskit epätoivottuihin raskauksiin tai pakkoavioliittoihin nousevat. Länsi- ja Keski-Afrikassa työskennelleet järjestöjen työntekijät näkivät, miten kotikaranteeni nosti köyhien lasten riskiä joutua hyväksikäyttön ja väkivallan uhriksi Ebola-kriisin yhteydessä. Kriisin jälkeen lapsilla, erityisesti murrosikäisillä tytöillä, on vaikeuksia palata kouluun.

Köyhät perheet tarvitsevat apua selviytyäkseen pandemian aiheuttamasta kriisistä. Meidän tulee varmistaa, että haavoittavimmassa asemassa olevia, kuten lapsia, vammaisia henkilöitä ja vanhempia ihmisiä, suojellaan. Perheet tarvitsevat rahaa epätoivoisesti ja he tarvitsevat sitä nopeasti.

”Tämä on maailmanlaajuinen kriisi ja se vaatii ennennäkemättömiä kansallisia ja kansainvälisiä vastatoimia.”

Tästä syystä valtioiden tulee lisätä toimeentulotukea pikaisesti. Monet valtiot ovat reagoineet nopeasti* ja pyrkineet vastaamaan käsillä olevaan haasteeseen. Tämä on maailmanlaajuinen kriisi ja se vaatii ennennäkemättömiä kansallisia ja kansainvälisiä vastatoimia, jotta viruksen leviäminen voidaan estää ja ehkäistä sen aiheuttamia tuhoja kaikkialla. Nykyisiä tukijärjestelmiä pitää laajentaa nopeasti ja uusia tulee lisätä**.

Järjestöjen, YK:n ja lahjoittajien tarjoaman avun rooli haavoittuvaisten ryhmien suojelussa on keskeinen erityisesti hauraissa ja konfliktin runtelemissa maissa.

Käsillä olevan kriisin opit tulevat olemaan moninaiset ja kauaskantoiset. Hallitukset oppivat nyt nopeasti yleisen sosiaaliturvajärjestelmän arvon, joka voi joustaa kriisien aikana. Vahvat sosiaaliturvajärjestelmät takaavat sen, että kun kohtaamme seuraavan kriisin – oli se sitten uusi virus, talouden taantuma tai ilmastokatastrofi – pystyvät valtiot vastaamaan siihen tehokkaasti ja tuloksellisesti suojellen kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevia, kuten lapsia.

The Global Coalition to end Child Poverty

Pelastakaa Lapset on kansainvälisen liittouman puheenjohtaja yhdessä Unicefin kanssa. Globaali aloite pyrkii lisäämään tietoutta lapsiköyhyydestä ja sen lievittämisestä. Valtioiden tulee kehittää nopeita ratkaisuja, jotta köyhyydessä elävät perheet selviävät globaalista pandemiasta. Uskomme, että laajaa sosiaaliturvaa tulee toteuttaa ja kehittää myös kriisin jälkeen, jotta haavoittuvassa asemassa olevat lapset voivat elää ilman köyhyyttä, vapaina ja turvassa.

Auta maailman lapsia koronakriisissä

* OECD on perustanut COVID-19 Digital Hubin, jonne kerätään tietoa jäsenmaiden toimista. Myös Ugo Gentilini maailmanpankista kerää sosiaaliturvaan liittyvää tietoa globaalisti. http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responses-to-COVID19.pdf

** Lisätietoa vaihtoehdoista matalatuloisille maille: https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/what-can-low-income-countries-do-provide-relief-poor-and-vulnerable-during-covid?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT