Korona-arkea Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelun palveluissa

Korona on muuttanut montaa asiaa kaikkien meidän arjessa ja työssä.

Lastensuojelupalveluissamme työ on kuitenkin jatkunut tiiviinä ja monelta osin entistä intensiivisempänä. Palveluidemme piirissä olevat lapset, nuoret ja perheet kaipaavat tuekseen selkeitä arjen rakenteita, ennakointia ja suunnitelmallisuutta.  Tämä uusi tilanne on muuttanut näistä lähes kaikkia ja haastanut sekä meidät että perheet uuden äärelle.

Lastenkodeissamme, sijaisperheissämme, perhekuntoutuksessa ja kotiin vietävissä palveluissa tuemme ja tapaamme tässä poikkeusajassa reilusti yli kahtasataa asiakasta perheineen.

Lastenkotien lasten ja laitosmuotoisen perhekuntoutuksen perheiden kanssa arki pyörii yksiköissämme tiiviinä 24/7. Koulujen ja kuntoutusten siirryttyä etäyhteyksien päähän ja osin peruuntuessa, on työskentely ja yhdessä olo entistä tiiviimpää. Perhehoidossa ollaan saman tilanteen äärellä ja työntekijämme ovat saaneet tehdä sekä luovuus- että digiloikkia, jotta pystymme tukemaan sijaisperheitämme tässä uudenlaisessa arjessa. Osa tuesta on siirretty etäyhteyksien päähän, mutta paljon tehdään myös ihan lähietäisyydellä ja toki mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Kotiin tehtävissä palveluissa ollaan samassa tilanteessa. Tuen tarve on tässä poikkeustilanteessa entistä suurempaa ja olemme monin eri tavoin ratkoneet sitä, miten tukea toteutetaan.

Jo nyt perheiltä ja työntekijöiltä on noussut viestejä, että digiloikassa ja uudenlaisessa arjessa on myös hyviä puolia. Esimerkiksi vertaistapaamisiin osallistuminen on pitkien etäisyyksien osalta aiemmin ollut osalle perheistä hankalasti järjestettävää, mutta nyt etäyhteyksin on mukaan ollut helpompi päästä. Tiivimpi läsnäolo on yksiköissä mahdollistanut monenlaista yhdessä tekemistä koko porukalla, kun arjen menot ovat vähentyneet.

Kasvoikkain kohtaamista ei toki millään voida korvata, mutta on meillä lasten kanssa etäyhteyksin muun muassa pelattu Aliasta, luettu satuja ja tehty tehtäviä. Itselle tärkeiden asioiden esittely sujui alle kouluikäisten tapaamisissa mallikkaasti ja eräskin 3-vuotias toi ruudun eteen näytille äitinsä.

Kaikkien palveluidemme osalta voidaan todeta, että lähtökohtanamme on ollut ensisijaisesti se, miten sovittu tuki voidaan järjestää tarvittaessa uudella tavalla niin, että peruuntumisia ei tule nyt, kun työtämme tarvitaan entistä kipeämmin.

On ollut huikeaa nähdä millä luovuudella ja sitoutumisella palvelutoiminnan porukkana olemme venyneet ja vastanneet tähän haasteeseen.  Kriittisen alan toimijoina olemme todellakin varmistaneet, ettei asiakkaidemme joukossa yhtäkään lasta jätetä!


Tove Lönnqvist
kehittämispäällikkö
Pelastakaa Lapset