Korona-ajan kuntavaalit – keiden vastuulle jätämme lasten ja perheiden tulevaisuuden?

Korona-ajan kuntavaalit – keiden vastuulle jätämme lasten ja perheiden tulevaisuuden?

Ensimmäisen korona-vuoden aikana nousi julkisissa keskusteluissa esiin suuri huoli lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja ongelmien jäämisestä koronan taakse piiloon. Nyt ollaan toisen korona-vuoden alussa ja vahvoja viitteitä todelliseen huolen aiheeseen on nähtävissä. Lastensuojeluilmoitusten määrä alkoi syksyllä kasvaa, Helsingissä poliisin tekemät lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet, alkuvuoden aikana julkisuuteen on tullut kaksi perhesurmaa, ja eri tahot kertovat havainnoistaan perheiden lisääntyneistä ongelmista.

Nuorten tyytyväisyys elämäänsä ja kokemus omasta hyvinvoinnistaan on nuorisobarometrin mukaan laskenut huolestuttavasti. Nähtävissä on nuorisobarometrin yli 20-vuotisen mittaushistorian voimakkain lasku. Lisäksi kuntien talousongelmat alkavat vaikuttaa perheiden saamiin palveluihin.

Kevät 2021 on otollista aikaa nostaa näkyväksi se, että lasten ja perheiden hyvinvointiin on syytä satsata siellä, missä perheet asuvat ja elävät eli kunnissa. Kuntavaalien puheenjohtajatentit ovat käynnissä, ja myös paikallistason ehdokkaita päästään pian tenttaamaan siitä, mitä heidän mielestään kunnissa pitäisi tehdä lasten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Vetoan teihin kuntavaaliehdokkaat ja puolueiden johtajat; kohdistakaa katseenne lapsiin ja perheisiin ja päättäkää tehdä kunnista lapsille hyviä elää.

Oma erityinen huoleni juuri nyt on se, onnistummeko näissä, ehkä historian viimeiseksi jäävissä kuntavaaleissa, aidosti nostamaan esiin lapset. Onnistummeko viestimään riittävästi siitä, että vähävaraisten perheiden hyvinvointi on varmistettava, että lasten terveyttä ja hyvinvointia on tuettava johdonmukaisesti ja heidän hyvän kasvun edellytyksiinsä on satsattava varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen saakka. Lisäksi lasten osallisuutta on kunnissa edistettävä, ja päätöksenteossa on osattava arvioida, miten tehtävät päätökset oikeasti vaikuttavat lasten elämään.

Vaalit ovat vielä edessäpäin, mutta lasten ja perheiden hyvinvointi on varmistettava jo nyt, jokainen päivä ja hetki. Vaalikeskusteluissa puhe karkaa liian helposti asioihin, joista kuntatasolla ei päätetä. Vetoan teihin kuntavaaliehdokkaat ja puolueiden johtajat; kohdistakaa katseenne lapsiin ja perheisiin ja päättäkää tehdä kunnista lapsille hyviä elää. Luvatkaa huolehtia lapsista ja pysykää lupaustenne takana. Meidän äänestäjien tehtäväksi sitten jää arvioida, keiden käsiin uskallamme antaa lasten ja perheiden tulevaisuuden.

Riitta Hyytinen

Kotimaan ohjelman johtaja,

Pelastakaa Lapset ry