”Kiva, kun on kahdet vanhemmat”

”Kiva, kun on kahdet vanhemmat”

”Kiva, kun on toisetkin vanhemmat” totesi Henna*, joka on elänyt suurimman osan elämästään sijaisperheessä. Toisten vanhempien lisäksi nuorella on sekä biologisia, että sijaissisaruksia ja useammat isovanhemmat. Asuminen sijaisperheessä on ollut hänelle tavallisen lapsen elämää ja hän on aina tuntenut kuuluvansa tähän perheeseen.

Henna on yksi niistä lapsista, joille on Pelastakaa Lasten kautta järjestynyt sijaisperhe. Pelastakaa Lapset on perhehoidon erityisosaaja. Järjestössämme on jo sen perustamisesta, vuodesta 1922 lähtien tehty työtä sijaisvanhempien kanssa ja etsitty lapsille sijaisperheitä. Järjestö on aina ollut vahva vaikuttaja perhehoidon kehittämisessä.

”Perhehoidossamme lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen ja lapsen tarpeiden mukaisen sijaisperheen löytyminen.”

Pelastakaa Lapset ja Perhehoitoliitto toivat yhdessä jo nyt koko maassa vakiintuneen valmennusmuodon saavuttaneen PRIDE-ennakkovalmennuksen sijaisvanhemmille Suomeen 1990-luvun alussa. Perhehoidossamme lähtökohtana on lapsen edun toteutuminen ja lapsen tarpeiden mukaisen sijaisperheen löytyminen.

Henna kertoo, että hän on aina tiennyt olevansa huostaanotettu ja asuvansa sijaisperheessä. Hennan kokemuksen mukaan on ollut hyvä, että sijaisvanhemmat ovat puhuneet avoimesti hänen taustastaan heti sijoituksen alusta alkaen. Noin viisivuotiaana hän on ymmärtänyt, ettei ole tullut sijaisäidin vatsasta.

Henna on kutsunut sijaisvanhempia aina isäksi ja äidiksi, sijaissisarukset ovat olleet hänelle siskoja ja veljiä. Hän on tavannut syntymävanhempiaan ja muita läheisiä sijoituksen aikana. Hennan ollessaan pienempi, sijaisvanhempien vastuulla oli ollut tapaamisten sopiminen ja niihin kuljettaminen. Lähestyessään täysi-ikäisyyttä hän alkoi itsenäisesti pitää yhteyttä sukulaisiinsa.

”Valmennuksen jälkeen voi tehdä tietoisen päätöksen ryhtymisestä sijaisvanhemmaksi.”

Pelastakaa Lasten sijaisperheet valmennetaan PRIDE-ennakkovalmennuksen mukaisesti. Valmennuksessa annetaan riittävästi tietoa sijaisvanhemmuudesta, jonka jälkeen valmennukseen osallistuvat voivat tehdä tietoisen päätöksen ryhtymisestään sijaisvanhemmaksi. Valmennuksen avulla varmistetaan, että jokainen sijaisperhettä tarvitseva lapsi pääsee perheeseen, jossa hänellä on mahdollisuus saada yksilöllisiä tarpeita vastaava hoito ja huolenpito.

”Minulle on ollut paras mahdollinen tilanne, että olen saanut asua sijaisperheessä”, Henna toteaa. Hän kertoo olevansa onnellinen, että elämässä on ollut pysyvyyttä. Perheessä on ollut säännöt, joita piti noudattaa. Häntä on tuettu koulunkäynnissä ja kannustettu jatko-opintoihin. Hänellä on ollut muun muassa mahdollisuus harrastuksiin ja matkusteluun. Hän on kokenut saaneensa rakkautta ovista ja ikkunoista.

Henna ymmärtää, että syntymävanhempien elämäntilanne on ollut sellainen, että he eivät olisi pystyneet tarjoamaan samanlaisia olosuhteita. Hän on jo täysi-ikäinen, valmistunut ammattiin ja aloittamassa itsenäistä elämää, mutta yhteydenpito sijaisperheeseen tulee säilymään jatkossakin.

Pelastakaa Lapset valmentaa koko ajan uusia sijaisperheitä. Sijaisperheiksi tarvitaan erilaisia perheitä, jotka pystyvät tarjoamaan lapselle turvallisen ja vakaan kasvuympäristön. Lähimmästä aluetoimistosta voit tiedustella oman alueesi PRIDE-valmennuksia.

Tutustu sijaisvanhemmuuteen

*Nuoren nimi muutettu yksityisyyden suojelemiseksi.


Maarit Lätti
sosiaalityöntekijä, PRIDE-valmentaja
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Pelastakaa Lapset